Stiftelsen Norsk luftambulanse

Akutt-ABC

Førstehjelpskurs har vært en viktig del av Stiftelsen Norsk Luftambulanses virksomhet helt siden 1991, og flere tusen av våre støttespillere har gjennomgått kurs. Vi ønsker nå å dele kunnskap på en måte som tar hensyn til folks hektiske hverdag, og som tar i bruk teknologi for å nå enda flere. Derfor har det tradisjonelle kurset vært i støpeskjeen, og kommet ut som et moderne, komprimert, grunnleggende kurs med fokus på livstruende situasjoner. Kurset har fått navnet AKUTT-ABC.

AKUTT-ABC er gratis og åpent for alle.