Stiftelsen Norsk luftambulanse

Kristen Rasmussen

Kristen Rasmussen ser etter vitenskapelige argumenter for hvilken kompetanse som skal bemanne luftambulansen - hva er nødvendig for å ivareta sikkerheten til ulike pasientgrupper?

Hva forsker du på?
Hvilken bemanning trengs for å ivareta pasientsikkerhet til ulike pasientgrupper i luftambulansetjenesten

Hvordan vil du finne ut av det?
Ved først å kartlegge hvilke bemanningsmodeller som brukes i dag i verden og hvorfor man har valgt disse. Data fra en spørreundersøkelse som gikk ut til luftambulansetjenester i Nord-Amerika, Europa, Australia, New Zealand og Japan i fjor bearbeides nå.

Senere vil jeg prøve å sammenligne hvor godt ulike modeller fungerer i en stresset situasjon ved hjelp av simulering og ved å intervjue luftambulansepersonell.

Hvorfor er dette viktig?
Mens det kan hevdes at valg av bemanning i luftambulansetjenesten til nå i liten grad har vært basert på vitenskap og mye på tradisjon og økonomi, vil det i fremtiden være viktig å ha forskning bak seg når en skal argumentere for hva som er nødvendig for å ivareta pasientsikkerheten i tilstrekkelig grad.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehosital medisin?
Jeg håper at jeg skal kunne bidra til et bedre grunnlag å ta beslutninger på når det gjelder medisinsk bemanning i luftambulansetjenesten.