Stiftelsen Norsk luftambulanse

Åke Erling Andresen

Å sikre at en hardt skadet eller alvorlig syk pasient får puste, er alltid første prioritet i akuttmedisinen. Stipendiat Åke Erling Andresen skal kartlegge hvordan redningskjeden utfører luftveisbehandling.

Å etablere en sikker luftvei hos pasienter med kritisk sykdom eller skade er en av de viktigste oppgavene ved prehospital behandling. Truede luftveier opptrer både hos pasienter med akutte sykdomstilfeller og hos pasienter som har vært utsatt for ulykker.

Svikt i oksygenforsyningen øker sjansen for alvorlige komplikasjoner hos disse pasientene. Å sikre fri luftvei har derfor første prioritet, og mange kjenner bokstavforkortelsene A-B-C (Airways – Breathing – Circulation) som fremhever nettopp dette. For å sikre pasienten best mulig hjelp er man avhengig av at alle instanser som behandler pasienten er best mulig rustet til å sikre pasientens luftveier.

Prosjektet ser på luftveisbehandling i alle deler av ”kjeden som redder liv”, det vil si fra brannvesen som opererer som ”First Responders”, til ambulansetjeneste, videre til legebemannet utrykningstjeneste og til slutt behandlingen som skjer i sykehusenes akuttmottak.

Prosjektet skal kartlegge praksis på forskjellige viktige områder og gi kunnskap som kan bedre den prehospitale luftveisbehandlingen for kommende pasienter.