Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vanlige spørsmål om testamenter

Svarene er kanskje enklere enn du tror.

Hva kan stå i et testament?

Det er ingen særskilte krav til hva som skal stå i et testament eller hva det må inneholde, men ditt formål med testamentet er jo å bestemme hva som skal skje med det du etterlater deg når du er død og dette bør derfor fremgå av teksten.

Hva må stå i et testament?

Det er ikke bestemte krav til hva som skal stå i testamentet, men det er formkrav til underskrift og vitnepåtegninger. (Se punktet «Om å skrive et testament».) I denne forbindelse bør du ha med noen bestemte formuleringer i teksten over vitnenes underskrifter. Det som bør stå er at du har godtatt de to som vitner, at de er til stede sammen, at de vet at det er et testament de bevitner og at vitnene og du var til stede samtidig og undertegnet sammen (eller at du i det minste vedkjente deg underskriften din mens du og vitnene var sammen).

De fleste vitnetekster har også med en opplysning om at testator skrev testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. En standard vitnetekst du kan bruke, er denne:

Undertegnede tilkalte testamentsvitner bekrefter at NN undertegnet dette testament mens vi var tilstede sammen. Etter NNs ønske og i NNs nærvær underskriver vi samtidig testamentet som testamentsvitner. NN opprettet testamentet av fri vilje og var ved full sans og samling.

Hvem kan skrive testament?

Alle som er over 18 år, og som ikke er ”sinnssyk eller sterkt sjelelig svekket”, kan skrive testament. Også den som er under 18 år kan skrive sitt eget testament, men da må testamentet godkjennes av Justisdepartementet. Hvis en person som er mentalt svekket eller på vei til å bli dement vil skrive testament, bør vedkommende få en lege til å vurdere tilstanden og skrive en legeattest.

Hvor får jeg hjelp til å skrive testament?

Hvis det du vil skrive er enkelt, forholdene er ukompliserte og oversiktlige og du ikke har grunn til å tro at det vil bli konflikt om testamentet etter din død, kan du fint sette opp testamentet selv. Ellers kan det være fornuftig å få profesjonell hjelp til å formulere teksten i testamentet. Det sikreste da er å få hjelp av en advokat som har erfaring med arvesaker.

Kan jeg testamentere bort så mye jeg vil?

I utgangspunktet kan du testamentere bort alt du vil, med det viktige unntak at du ikke kan gjøre ektefelle og livsarvinger arveløse.

Hvis du vil skrive testament som går på bekostning av arveretten (utover minimumsarven) til ektefellen din, må du dessuten informere ham eller henne om dette. Dette bør du sikre bevis for, for eksempel ved at ektefellen skriver «Sett» og signerer på testamentet. Selv om du informerer, vil ektefellen uansett ha krav på sin minstearv.

Kan jeg trekke tilbake et testament?

Du kan når som helst trekke tilbake et testament. Det kan du gjøre skriftlig på samme måte som du laget testamentet, med vitner og de rette formuleringene, eller du kan ganske enkelt rive i stykker testamentet og alle kopier av det.

Kontakt oss, så hjelper vi deg

Vi tilbyr ikke juridisk bistand, men vi svarer så godt vi kan ut fra de erfaringer vi har gjort oss. Du kan da ta kontakt med Marit Thon Lossius, på marit.thon.lossius@norskluftambulanse.no eller på 95088662.

Ønsker du å tilgodese oss med et beløp, stort eller lite, er vi dypt takknemlige, og vi vil sørge for at pengene kommer til nytte.