Stiftelsen Norsk luftambulanse

Trafikkulykke. Sikre - varsle - hjelpe.

Som førstemann på ulykkesstedet etter en trafikkulykke er du forpliktet til å hjelpe. Sikre - varsle - hjelpe er den enkle huskeregelen.