Stiftelsen Norsk luftambulanse

Trafikkulykke – førstemann til skadestedet

Sikre - varsle - hjelpe: Årlig skjer over 6 000 trafikkulykker med personskade i Norge. Her finner du informasjon som hjelper deg å være forberedt hvis din innsats skulle bli nødvendig.

Sikre-varsle-hjelpe
Handlingsrekkefølgen ved ulykker hjelper deg med å huske de viktigste tiltakene som kan utføres mens du venter på profesjonell hjelp:

  • Sikre: En ulykke kan bli større ved at andre biler kjører inn i bilene som var involvert i utgangspunktet. Ved å sette ut varseltrekant og plassere din egen bil med varselblink i god avstand, bidrar du til å hindre ytterligere skade.
  • Varsle: Varsle medisinsk nødtelefon 113.
  • Hjelpe: Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Dersom noen sitter bevisstløse med snorkende eller manglende pustelyder, er det et tegn på at luftveiene ikke er tilstrekkelig åpne. Ved å løfte hodet til nøytral posisjon kan du gjøre det mulig for den skadde å puste godt nok igjen.
 Mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, selv om sommeren. Ved å legge varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadde, hindrer du nedkjøling.

Se også fagutvikler og instruktør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Thomas Hagen, vise de livsviktige grepene du må kunne om du er først til en trafikkulykke.