Stiftelsen Norsk luftambulanse

Til 20 i stil!

Etter fem år med sommerbase i Arendal ble helårs luftambulansetjeneste etablert som et prøveprosjekt sommeren 1991 – et prøveprosjekt som ble permanent fra 1993. Luftambulansebasen i Arendal markerer i dag 20 års-jubileum - og vi gratulerer!

Luftambulansetjenesten er i dag en selvfølgelig del av den akuttmedisinske kjeden. For befolkningen skaper den trygghet – når minuttene teller og det står om liv eller død.

Onsdag 22. juni 2011 markerer luftambulansebasen i Arendal 20-årsjubileet på basen med inviterte gjester og åpen base fra kl. 15.00 – 18.00.

Redningsmann Jørn Holmestrand, som var med å etablere basen, fortalte fra oppstarten og om basens historie frem til i dag.

Se flott jubileumsinnslag fra 10.juni på NRKs nettsider her (innslaget starter 13.20 ut i sendingen).

Luftambulansetjenesten har vært i stadig utvikling siden starten, selv om kjernen i helikopteret med lege, redningsmann og flyger er det samme. Siden 1988 har luftambulansetjenesten i Norge vært offentlig finansiert, men Stiftelsen Norsk Luftambulanses medlemmer, sammen med det akuttmedisinske fagmiljøet på sørlandet, har opp gjennom alle år bidratt til en stadig utvikling.

Et tett og godt samarbeid med ambulansetjenesten og de øvrige utrykningsetatene, er også en viktig suksessfaktor for en god og effektiv tjeneste.

Fakta om Arendalsbasen:

  • Basen er bemannet med anestesileger fra Sørlandet Sykehus HF. Flyger og redningsmann er fra Norsk Luftambulanse AS.
  • Norsk Luftambulanse AS er helikopteroperatør på oppdrag fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjenesten HF.
  • Etablert som helårs prøvebase 22.juni1991. Ble permanent i 1993.
  • Basen benytter et EC 135-helikopter.
  • Basen har også beredskap med en legebil, som er utstyrt like avansert som legehelikoptret. Legebilen er i sin helhet finansiert av medlemmene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
  • I 2010 hadde basen 817 (684 i 2009) påbegynte legehelikopteroppdrag og 159 (160 i 2009) oppdrag med legebil.

Sørlandet Sykehus HF har det medisinske ansvaret for basen. Legene ombord i helikopteret er ansatt ved Sørlandet Sykehus HF.