Stiftelsen Norsk luftambulanse

Testament: – Gi et klart uttrykk for hva du ønsker

Mange har spørsmål rundt det å skrive et testament. Vi har snakket med advokat, Erling Høyte, som har mange års erfaring med nettopp dette. Han kommer med råd om både når du bør sette opp et testament, og gir deg svar på mange av spørsmålene du måtte ha.

Hvorfor bør man sette opp et testament?

Å skrive et testament er den eneste måten vi personer kan styre hvordan det vi etterlater oss skal fordeles. Om du ønsker å ha kontroll på hvordan midlene disponeres etter at du dør må du ha et testament. Om du ikke har det vil det følge arvelovens bestemmelser, og ofte ønsker man en annen arvefordeling enn det loven tilsier.

Det er jo også etter hvert blitt «kompliserte» familiesituasjoner i de mange norske hjem. Det gjør at flere bør tenke gjennom hvordan arven vil kunne bli fordelt om et testament ikke benyttes.
I tillegg er det jo slik at for eksempel ideelle organisasjoner ikke er arveberettiget etter arvelovene. Så ønsker du at en organisasjon skal arve, så må du gjør det i et testament.

Når bør man skrive et testament?

Det er normalt ikke noe man gjør som 22-åring for eksempel. Jeg mener at når tanken melder seg hos den enkelte – som vil skje i forskjellige stadier i livet – bør man sette seg og skrive ned det man ønsker.

En annen faktor er at det kan være lurt å skrive et testament før du blir for gammel og man ikke har testasjonsevne i behold. Eller så kan jo ulykker skje slik at man faller ifra før du har fått muligheten til å lage et testament. Alle er forskjellige, men livssituasjonen er ofte det som utløser tanken på å skrive et testament.

Noen får problemer med testamentet for man gjør det for sent. Det kan være seg at familien bestrider at du var det ved dine fulle fem, som jeg har sett skje. Andre har kun snakket om hvordan det skal fordeles, men ikke laget et testament. Det er viktig å huske at et testament ikke er noe som kan gjøres muntlig, og det kan være med å lage problemer fordi man har skapt forventninger hos noen.

Har du noen formening om hva som er viktig å få med i et testament?

Det viktigste med hele testamentet er at innholdet gir et klart uttrykk for hva du ønsker. Det må formuleres tydelig slik at det ikke finnes tvetydigheter i det hele tatt.
Det finnes mange eksempler på at arvinger er uenige om hva som egentlig står i testamentet, som er veldig unødvendig.

Har du noen tanker om å gi testamentariske gaver til ideelle organisasjoner?

Å gi en testamentarisk gave til én eller flere ideelle organisasjoner som kan gjøre noe samfunnsnyttig med arven er for mange en betydningsfull måte å la engasjement leve videre etter at en selv er gått bort.

Jeg anbefaler å snakke åpent med dine nærmeste om dine ønsker. Dette bidrar til å skape forståelse, og luker bort kilder til uenighet.

Vil du si det er tidkrevende og mye arbeid å sette opp et testament?

Det avhenger av familiestrukturen du har, og hvor detaljert du ønsker testamentet. Du kan jo fint skrive et testament på én linje om du ønsker det.

Et vanlig testament i forhold til hva vi har av midler er verken dyrt eller arbeidskrevende. Jeg vil tro at for mange handler det heller om dørstokkmila. Det er gjort ganske raskt om det ikke er kompliserte familieforhold eller en detaljert fordeling av verdier som er ønskelig.

Hva annet bør vi tenke på ang testament?

Jeg synes det er viktig å nevne at du har ikke har bundet deg opp om du skriver et testament. Det kan redigeres og endres på så mange ganger du ønsker.

Du kan til og med makulere det om du ikke ønsker et testament, og utarbeide et nytt eller la være. Mange kan oppleve en endret livssituasjon eller gjør seg nye vurderinger. Da er det viktig å huske på at du kan endre testamentet ditt slik du ønsker.

Om advokat Erling Høyte

Erling Høyte har jobbet som advokat i over 35 år. Han startet å jobbe sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse i 2020, og bistår de som ønsker hjelp til å sette opp et testament.

Han har tidligere jobbet i mange år i et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, Arntzen de Besche, og har betydelig erfaring innen blant annet selskapsrett, kontraktsrett og transaksjonsrettslige spørsmål. I tillegg har han arbeidet med privatrettslige og offentligrettslige forhold knyttet til fast eiendom.

Til perioder går mye av arbeidstiden hans med til testament.
– Jeg har jobbet mye med tolkninger og tvister, og har sett hvordan familiære og økonomiske sitasjoner gjør det viktig å være ryddig i testamentet. Teknisk sett er det ikke krevende å sette opp et testament, men det er viktig for meg å forstå hva testator ønsker.

Bistand til å sette opp testament
Det kan være verdt å merke seg at den nye arveloven trådte i kraft 1. januar i år. Dersom du ønsker hjelp til å sette opp et testament eller har spørsmål om testamentariske gaver, kan du kontakte:

Marit Thon Lossius, økonomi- og administrasjonssjef
marit.thon.lossius@norskluftambulanse.no
Tlf: 95088662

Erling Høyte, advokat
eh@advd.no
Tlf: 64907050 / mobil: 98294539

Stiftelsen Norsk Luftambulanse får jevnlig henvendelser fra personer som ønsker å skrive et testament, og vi tilbyr derfor råd og hjelp til opprettelse av testament. Skulle du ønske å tilgodese Stiftelsen Norsk Luftambulanse med en testamentarisk gave, kan vi tilby kostnadsfri advokatbistand.