Stiftelsen Norsk luftambulanse

Telemark, Agder og Innlandet trenger bedre beredskap

Innbyggerne i Aust-Agder, øvre Telemark og Innlandet kjemper nå for å få opprettet to nye luftambulansebaser. Stiftelsen Norsk Luftambulanse støtter dem i kravet om bedre beredskap.

– Det er behov for bedre luftambulanseberedskap både i området Aust-Agder, øvre Telemark og i Innlandet, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Det tar for lang tid for legehelikoptrene på de nærmeste basene å fly til disse områdene, har utredninger gjort av Stiftelsen Norsk Luftambulanse vist. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har på eget initiativ stått for ekstra beredskap i disse områdene i flere påskesesonger.

Målet var todelt, å gi innbyggerne midlertidig den beredskapen staten ennå ikke har tatt ansvaret for, samt å undersøke hvilket behov det var for legehelikopter. De siste årene har påskebasen vært lagt til Hovden i Aust-Agder.

Hvert år var det over 20 oppdrag i løpet av påskeuken. Oppdragene har omfattet hjertestans, alvorlig sykdom og ulykker. Pasienter ble flydd til Kristiansand, Stavanger, Skien, Arendal og Oslo.

– Vi har hatt mange oppdrag på våre midlertidige baser. Våre erfaringer viser tydelig at det akuttmedisinske tilbudet er for dårlig i disse områdene, sier Lossius.

Det er private givere som har finansiert den midlertidige påskeberedskapen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse disse årene. Fordi nye kontrakter i luftambulansetjenesten i år krever all kapasiteten til organisasjonens datterselskap Norsk Luftambulanse AS, blir det i år ikke etablert ekstra beredskap i påsken.

Nå støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanse innbyggerne i disse områdene i kravet om at staten skal ta ansvaret for bedre beredskap.

– Vi har bidratt til å sette dette på dagsorden og vist at behovet for bedre beredskap er stort. Nå er det opp til politikerne å gjøre noe med dette, sier Lossius.

Stortinget har bevilget 10 millioner kroner til prosjektering av en luftambulansebase i Innlandet. Det er ennå ikke bestemt om basen skal bygges. Stortinget har dessuten vedtatt å gjøre en helhetlig vurdering av kapasiteten og basestrukturen i hele luftambulansetjenesten i Norge. Rapporten er levert til helseministeren, men ennå ikke presentert for Stortinget. Generalsekretær Hans Morten Lossius understreker at Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil kjempe videre for at alle i Norge skal ha lik tilgang til god akuttmedisinsk hjelp når de blir rammet av akutt sykdom og alvorlig skade.

– Det er fremdeles mye som gjenstår for å bygge ut luftambulansetjenesten i Norge til det nivået den bør ha, understreker Lossius.