Stiftelsen Norsk luftambulanse

Styret i Norsk Luftambulanse AS

Oversikt over styret i Norsk Luftambulanse AS (NLA AS).

Nanna Egidius | Styreleder
Egidius har vært styremedlem i NLA AS siden 2002 og nestleder i styret siden 2014. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, og er strategi- og innovasjonssjef i Lillehammer kommune.

Ole Christian Vale | Nestleder
Vale er CFO (Chief Financial Officer) i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Han er utdannet siviløkonom fra NHH, og har i tillegg en MBA fra Harvard Business School.

Bjørn Granviken | Styremedlem
Granviken er CEO i Trikken AS / Sporveien T-banen AS. Han er utdannet jagerflypilot og leder fra forsvaret, og har i tillegg økonomiutdanning fra BI. Granviken har han mange år bak seg som flyver og leder i SAS-systemet, både i Norge og internasjonalt.

Per Kristian Hyldmo | Styremedlem
Hyldmo har 20 års erfaring som luftambulanselege ved ulike baser, og jobber i dag ved NLA AS´ base i Arendal. Hyldmo har også helsefaglig lederutdanning fra Cambridge i USA og erfaring som klinikkdirektør for akuttmedisinsk klinikk på Sørlandet sykehus. Han er for tiden PhD-stipendiat i SNLA.

Hilde Marie Rustad | Styremedlem
Rustad er markedsdirektør i SNLA. Hun er utdannet diplomøkonom og Master of management fra BI.

Kjell Naustdal | Styremedlem, ansattvalgt representant
Redningsmann og basesjef ved NLA AS’ base i Førde.

Erlend Segtnan
| Styremedlem, ansattvalgt representant
Basesjefsflyger ved NLA AS’ base på Lørenskog.