Stiftelsen Norsk luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse takker for milliongave

Viking Ocean Cruises og reder Torstein Hagen vil gi Stiftelsen Norsk Luftambulanse 1 million kroner øremerket nasjonal beredskapstrening.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Gaven er en takk fra rederiet for innsatsen som ble gjort for Viking Skys gjester og mannskap da skipet kom i havsnød i Hustadvika lørdag 23. mars. Ingen av de 1300 personene om bord mistet livet.

Cruise-reder Torstein Hagen sier at summen av alle de frivillige og offentlige bidragene gjorde at passasjerer, mannskap og skip kom seg til havn i relativt god forfatning.

Æren for det deles av mange, men for de gjestene med skader er luftambulansens tilstedeværelse uunnværlig. Viking Cruises vil gjerne få takke dere for innsatsen med en donasjon på én million kroner øremerket nasjonal beredskapstrening. ”, skriver styreformann Torstein Hagen i et brev til Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Vi er svært takknemlige for denne generøse gaven. Evakueringen i Hustadvika viste hvor avgjørende god beredskap og samhandling er når ulykken rammer. Denne gangen gikk det heldigvis godt, takket være iherdig innsats fra en rekke etater og ideelle organisasjoner, sier generalsekretær Hans Morten Lossius.

Han er imponert over innsatsen til mannskapet i 330-skvadronen, Hovedredningssentralen, helikopterselskapet CHC, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet blant andre. Samtidig opplever han gaven som en anerkjennelse for det arbeidet Stiftelsen Norsk Luftambulanse i mange år har drevet for å bedre samhandlingen mellom beredskapsetatene i Norge.

– Denne gaven er kjærkommen i vårt videre arbeid med felles beredskapstrening, som vi blant annet driver med på Camp Torpomoen. Her bidrar vi til god samhandling mellom profesjonelle og frivillige som jobber i luftambulansetjenesten eller samarbeider med denne tjenesten, sier Hans Morten.