Stiftelsen Norsk luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse bygger helikopterbase i Kirkenes

Gravingen har begynt for å etablere en midlertidig landingsplass og hangar ved sykehuset i Kirkenes. Den skal sikre rask responstid for legehelikopteret og sørge for at pasientene kommer raskere til sykehuset.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther  Foto: Geir Braathu

Norsk Luftambulanse AS avløste Forsvaret og overtok som operatør for legehelikoptertjenesten i Kirkenes 15. juli. Den første tiden har mannskapet brukt militærleiren Garnison Sør-Varanger som base og flydd ut fra flyplassen på Høybuktmoen, en mil unna sykehuset.

– En viktig målsetning for oss er at den akutt syke og skadde pasienten skal ha lik tilgang på avansert akuttmedisinsk behandling i hele landet. For å sikre responstid og tilfredsstillende overlevering av pasienter til sykehuset i Kirkenes, vil vi så raskt som mulig etablere en midlertidig helikopterbase ved sykehuset i Kirkenes, sier prosjektdirektør Jan Thormodsæter i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Jobber på spreng

I uke 36 rullet gravemaskinene inn på sykehusområdet i Kirkenes. Landingsplassen skal asfalteres og det skal settes opp en isolert plasthall. Den blir helikopterets hangar når den er reist. Det skal etableres infrastruktur med strøm, vann og avløp. Entreprenøren jobber nå på spreng for å få landingsplassen ferdig til oktober.

– Det viktigste har vært å få på plass alle nødvendige godkjennelser fra kommunen, Arbeidstilsynet og luftfartsmyndighetene på så kort tid. Men etter litt påtrykk begynner brikkene å falle på plass og gravingen kan begynne, sier Thormodsæter. I sommer har han og prosjektleder Lars Erik Indergård hatt flere turer til Kirkenes for å føre dialog med de involverte aktørene.

Første befaring i juni med representanter for Norsk Luftambulanse og Finnmarkssykehuset

Fra grusplass til landingsplass

Grusområdet ved sykehuset er i utgangspunktet ikke godkjent for landing, fordi det kan være risikabelt både for pasienter og helikopter. Når det nå kommer asfaltdekke, ordner det seg. Finnmarkssykehuset HF har nå søkt Luftfartstilsynet om konsesjon med inntil 500 avganger og landinger i året.

Gard Valsø har montert værkamerastasjon i Kirkenes. Den skal vise om værforholdene er gode nok til å lande helikopteret ved sykehuset.

Responstiden for ambulansehelikopteret i Kirkenes vil være som for landets øvrige baser (15 minutter) når mannskapet oppholder seg på sykehuset, ifølge det statlige Luftambulansetjenesten HF.
Mannskapet skal sove på hotell i sentrum. Kjøretiden derfra til sykehuset er tre minutter ved vanlig kjøring, og responstiden øker ikke fra dagens situasjon.

Etter planen skal den landingsplass og hangar ved sykehuset stå ferdig rundt 15. oktober. Det er knyttet en viss usikkerhet i når landingsplassen kan tas i bruk. Dette er avhengig av Luftfartstilsynets teknisk/operative godkjennelse. Denne vurderingen starter de når hallen og landingsplassen er ferdigstilt.

Prosjektet helfinaniseres av innsamlede midler fra støttemedlemmene til Stiftelsen Norsk Luftambulanse og har en ramme på 7 millioner kroner. Den lokale entreprenøren AS Oscar Sundquist har fått oppdraget med å anlegge basen.

Norsk Luftambulanse AS sitt oppdrag i Kirkenes varer i utgangspunktet til 31. januar, men det er aktuelt å etablere en permanent base ved sykehuset.

H145 med crew

Mannskapet på plass i Kirkenes. Fra venstre: lege Thomas Wilson, redningsmann Asle Stensæter og pilot Bjarte Ellingsen. (Foto: Gøril Svendsen Strømme, Finnmarkssykehuset)