Stiftelsen Norsk luftambulanse

Start din egen innsamling på Facebook

Nå kan du starte din egen innsamling til oss på Facebook.

Flere av dere har etterspurt muligheten for å starte deres egen innsamling til oss. Vi er utrolig rørt og takknemlige for et slikt engasjement for saken vi brenner for: sykehuset ut til pasienten.

Facebook sitt innsamlingsverktøy for ideelle organisasjoner gjør det enkelt å sette opp og spre sin egen innsamlingsaksjon. Ta en nærmere titt her, eller ved å klikke på «Innsamlingsaksjoner» inne på Facebook-siden vår https://www.facebook.com/pg/stiftelsennorskluftambulanse/fundraisers/

Om du ønsker å lese mer om hvordan dette fungerer så kan du lese hva Facebook selv skriver om innsamlingene.