Stiftelsen Norsk luftambulanse

Spørsmål og svar om luftambulansetjenesten og anbudskonkurranse

Vil du vite mer om hvordan luftambulansetjenesten henger sammen? Lurer du på noe i forbindelse med finansieringen eller hvem som opererer basene? Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål. Finner du ikke svar på det du lurer på - ta kontakt med oss, så skal vi komme tilbake til deg snarest.

Om luftambulansetjenesten:

Hvordan finansieres og organiseres luftambulansen i Norge?
Luftambulansetjenesten har siden 1988 vært organisert og finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF, som eies av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten HF ble opprettet i januar 2004. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest eier hver 20 prosent i selskapet mens Helse Sør-Øst eier 40 prosent. Luftambulansetjenesten HF har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere. Her finner du mer informasjon: https://norskluftambulanse.no/vart-arbeid/organisering-av-luftambulansetjenesten-i-norge/

Hva er egentlig et legehelikopter?
Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en integrert del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen. Norsk Luftambulanse AS’ legehelikoptre er bemannet med flyger, redningsmann og anestesilege, og er utstyrt med avansert medisinsk utstyr.

Hvor mange legehelikopterbaser er det i Norge?
Det er tolv legehelikopterbaser i Norge. Her kan du lese mer om de ni basene Norsk Luftambulanse AS opererer: https://norskluftambulanse.no/vart-arbeid/vare-baser/

Hvordan passer Stiftelsen Norsk Luftambulanse inn her?
Stiftelsen Norsk Luftambulanse har siden 1978 drevet legehelikopterbaser og flydd legehelikopter. De første ti årene var driften betalt av innsamlede midler. I 1988 tok staten over ansvaret, og i 2004 ble Luftambulansetjenesten HF opprettet. Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier et operatørselskap: Norsk Luftambulanse AS. Det er Norsk Luftambulanse AS som leverer tilbud når staten åpner for tilbudskonkurranser. Norsk Luftambulanse AS opererer for tiden ni av landets tolv legehelikopterbaser. De tre gjenværende opereres av Lufttransport AS (ekstern lenke).

Stiftelsen Norsk Luftambulanse samler inn penger for å gjøre en svært god tjeneste enda bedre. Les mer om vårt arbeid her: https://norskluftambulanse.no/vart-arbeid/

Driver Norsk Luftambulanse AS med ambulansefly også?
Nei, det er Lufttransport AS som leverer denne delen av tjenesten, på oppdrag fra Luftambulansetjenesten HF.

Hva med forsvaret? Er de involvert?
Ja, forsvarets 330-skvadron (Sea King) gjør også legehelikopteroppdrag (i tillegg til mye annet). De er for øvrig, i likhet med Lufttransport AS, utstyrt med legebiler fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Legebilene blir en del av den statsfinansierte tjenesten fra 2018.

Har det noe å si for meg hvem som driver basen der jeg bor?
Alle levererandørene av legehelikoptertjenester i Norge holder særdeles høy standard, og du er sikret hjelp i verdensklasse uansett hvilken operatør du har med å gjøre.

Hvis tjenesten er like bra uansett hvem som opererer den, hvorfor skal jeg da støtte Stiftelsen Norsk Luftambulanse?
Du trenger ikke å være støttemedlem eller giver for å få hjelp. Luftambulanse er et fellesgode på linje med bilambulanser, legevakt, sykehus og helsetjenesten for øvrig. Stiftelsen Norsk Luftambulanse samler inn penger for å gjøre en svært god luftambulansetjeneste enda bedre. Les mer om vårt arbeid her: https://norskluftambulanse.no/vart-arbeid/

Bruker de forskjellige operatørene forskjellige helikopter?
Ja, i dag bruker Norsk Luftambulanse AS Airbus H135 og 145 (tidligere kjent som Eurocopter EC 135 og 145). Mer informasjon om dette finner du her: https://norskluftambulanse.no/maskinene/. Lufttransport bruker AugustaWestland 139. Hvilke maskiner som tas i bruk etter 01.06.2018 er ikke offentliggjort enda. Helikoptrene er innredet etter samme høye standard.

Om anbudsprosessen:

Hva er siste nytt?
03.05.2016: Siste versjon av tilbudet fra Norsk Luftambulanse AS ble levert 02.05.2016. Resultatet er ventet offentliggjort i løpet av juni.

Hva skjer fremover?
Luftambulansetjenesten HF vil i løpet av sommeren 2016 avgjøre hvem som skal operere basene i Norge i en tiårsperiode fra 2018 – 2028. Fram til 1. juni 2018 drives basene som i dag. Fortløpende informasjon om dette finner du her (ekstern lenke): http://www.luftambulanse.no/flere-aktueltsaker