Stiftelsen Norsk luftambulanse

Spisser førstelinjens traumekompetanse

De som lærer opp Norges prehospitale personell i akuttmedisin får denne uken opplæring fra landets fremste traume-eksperter på Nasjonal Fagsamling i Traumatologi, arrangert av vår seksjon for utdanning.

De 80 fagutviklerene fra helseforetakene, forsvarets sanitet, luftforsvaret og akuttmottakene på St. Olavs Hospital og Rikshospitalet fikk møte og trene med traume-eksperter fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Traume-enheten i Oslo (Ullevål) og Rikshospitalet.

Kjell Otto Fremstad, leder seksjon for utdanning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, her med Paal Lindenskov, seksjonens fagsjef og barneanestesilege ved Rikshospitalet. Sammen har de det faglige ansvaret for Nasjonal fagsamling i traumatologi 2018. Foto: Marianne Wennesland.

«Forskning viser at ambulansepersonell er de som møter skadde og syke først i cirka 90 prosent av alle tilfeller. Deres kompetanse på å indentifisere og håndtere kritiske tilstander er avgjørende for luftambulansens spillerom og effektive utnyttelse. Ved å heve kompetansen til fagutviklerene som instruerer dem, er vi med på å sette standarden for enhetlig undervisning og undersøkelsesmetoder i hele landet,» sier Kjell Otto Fremstad, seksjonsleder for utdanning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Sammen med Paal Lindenskov, seksjonens fagsjef og barneanestesilege ved Rikshospitalet, har han for tredje året på rad det faglige ansvaret for samlingen som i år fokuserer på traumehåndtering til det beste for pasienten.

Nasjonal fagsamling i traumatologi 2018. Foto: Marianne Wennesland.

På fagsamlingens første av to dager fikk fagutviklerne workshop-opplæring i intravenøs tilgang og ultralyd, håndtering av nakke og ryggskader, luftveishåndtering, blødningskontroll og primærundersøkelsen ved traumer/Prehospital Trauma Liftesupport (PHTLS).

I tillegg foreleste Tina Gaarder, overlege ved Oslo Unviersitetssykehus’ avdeling for traumatologi, om behandling av stikkskader og Pål Aksel Næss, professor og overlege ved samme avdeling, foreleste om barneskader.

Nasjonal fagsamling i traumatologi 2018. Foto: Marianne Wennesland.

«Vi fått med oss flere av Norges fremste traumeeksperter – eksperter som er etterspurt for sin kompetanse i Europa. Det er viktig og litt utrolig, for de har egentlig ikke tid til dette. Årsaken er at vår fagutvikler Paal Lindeskov har jobbet tett med traumemiljøet lenge,» sier Fremstad om sin medsammensvorne.

Seksjon for utdanning har arrangert nasjonale fagsamlinger årlig siden 2009 og har per i dag sikret avtale med 17 av landets 18 helseforetak om å holde kurs for dem i avansert undersøkelser og behandling av skadde og syke pasienter, hvilket gir Stiftelsen Norsk Luftambulanse mulighet til å bidra til gode standarder for dette.

Deres kurskonsept for Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) og Advanced Medical Life Support (AMLS) tilbyr Norge, som første land i verden, deler av kursene som e-læring. Løsningen tilrettelegger for at flere kan gjennomført disse kompetanseløftene på et tidligere tidspunkt og har vekket oppsikt utenfor landets grenser: Seksjon for utdanning er nå invitert av danske helseregioner til å presentere sitt kurskonsept for dem.

Tekst og foto: Marianne Wennesland, Stiftelsen Norsk Luftambulanse.