Stiftelsen Norsk luftambulanse

Slik kan du redde liv ved bilulykker

Knut Styrkson har sett flere trafikkulykker enn han skulle ønske. Innsatsen til dem som kommer først kan være utrolig verdifull, sier han.

Tekst: Randi Buckley / Foto: Thomas T. Kleiven

– Ambulansen bruker alltid noe tid før den kommer frem, og de første minuttene etter en ulykke er svært viktige. Innsatsen til dem som kommer først kan definitivt være avgjørende og utgjøre forskjellen på liv og død, sier Knut Styrkson, som jobber som fagutvikler i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– 113-sentralen gir svært god hjelp og forteller hva man skal gjøre og i hvilken rekkefølge, sier Styrkson. På selve skadestedet er luftveier, blødninger og varme de tre tingene han vil at vi skal huske.

Å komme først til en ulykke er for mange forbundet med frykt og stress. Man trenger ikke være redd for å gjøre noe galt, mener Styrkson.

– Min erfaring er at folk handler intuitivt og vettugt. De er flinke til å ivareta dem som er innblandet i ulykken.

– Sørg for å ta førstehjelpskurs, og hold kunnskapen ved like. En dag kan din kunnskap redde liv, oppfordrer Styrkson.

Gi et ekstra bidrag – få førstehjelpspakke som takk!

Sikre, varsle, hjelpe!
Din innsats på et ulykkessted kan redde liv. En ulykke kan øke i omfang ved at andre biler kjører inn i vraket. Ved å sette ut varseltrekant, og plassere din egen bil med varselblink i god avstand, bidrar du til å hindre ytterligere skade.

Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Dersom noen er bevisstløs med snorkende eller manglende pustelyder, er det et tegn på at luftveiene ikke er tilstrekkelig åpne. Ved å løfte hodet i nøytral poisjon kan du gjøre det mulig for den skadede å puste godt nok igjen.

Mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, også om sommeren. Ved å legge varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadede hindrer du nedkjøling.

113 besvares av sykepleiere som er øvet på å gi deg råd og veiledning når akutt sykdom eller skade rammer. Du får kyndig veiledning om hva du bør gjøre for best mulig å hjelpe den som er syk eller skadet – du er aldri alene! Operatøren vil lede deg gjennom samtalen og spørre etter informasjon som fort kan bli glemt. Det sitter en operatør på såkalt medlytt og styrer ressursene slik at hjelpen kommer frem så fort som mulig.

Sikre skade­stedet og sørg for egen sikkerhet

Skaff deg oversikt og vurder situasjonen.

Plasser egen bil i god avstand fra de involverte kjøretøyene slik at brannvesen og ambulanse får plass til sine kjøretøy.

Bruk refleksvest.

Sett ut varseltrekanter i begge fartsretninger (helst 150 meter unna) – få om mulig noen andre til å gjøre dette.

Skru av tenningen på bilen og hindre at noen røyker i området.

Varsle medisinsk nød­telefon så raskt som mulig

Om mulig bør du holde kontinuerlig kontakt med 113-operatøren.

Dersom samtalen brytes, ring raskt opp igjen.

Hvis dårlig batteri (eller samtale fra fasttelefon) bør du oppgi ett eller flere telefon­numre som operatøren kan ringe deg opp på i ettertid.

Hold frie luftveier på bevisstløse

Løft opp hodet til normal stilling og hold det stødig.

Lytt etter pust – om nødvendig forsøk å trekke underkjeven fram med fingrene – dette gjør det mulig for luft å passere samtidig som det stabile grepet gjør at eventuelle nakkeskader skånes.

Bevisstløse som ikke er inne i et vrak bør legges i sideleie – pass da på å bevege hodet, nakke og rygg som en enhet.

Kontroller at pasienten puster, og sjekk at luftveiene holdes frie.

Forsøk å fjerne væske og fremmedlegemer fra munn og svelg.

Hindre varmetap og stans ytre blødninger

Forebygg varmetap – legg tepper, klær og bobleplast over, og hvis mulig også under den skadede for å hindre varmetap.

Legg trykkbandasje eller direkte trykk på store blødende sår – bruk om mulig hansker.