Stiftelsen Norsk luftambulanse

Slik gjør du førstehjelp ved drukning

Tid er kritisk ved drukning, og det er ikke alltid så enkelt å oppfatte at noen er i ferd med å drukne. Her får du vite hva du kan gjøre for å hjelpe.

Tekst: Lars Helgerud

Foto: Thomas T. Kleiven

Illustrasjon: Jan Feindt

I 2019 omkom 86 personer som følge av drukning, og mange av drukningsulykkene skjedde under bading eller etter fall fra land. En vanlig oppfatning er at drukning skjer på dramatisk vis, og at det er lett å oppfatte. Det stemmer ikke.

– Det er ikke slik at de som holder på å drukne veiver med armene og lager masse lyd, forteller sjefslege i -Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Stephen Sollid.

Drukning skjer ofte helt i det stille. – Faktisk ser det hele ganske kontrollert ut. Det viktigste du gjør i en slik situasjon er -å få personen i sikkerhet – opp på land.

– Så må du ringe nødnummeret 113. Skru på høyttalerfunksjonen på telefonen din, så du kan fortsette å holde kontakt med 113. De hjelper deg videre med det du må gjøre.


Få personen på land

Legger du merke til noen som holder på å drukne, er det viktigste du gjør å få å personen på land. Ikke nøl med å ta grep, dette er tidskritiske situasjoner. Desto raskere personen kommer i sikkerhet og på land, jo større er sjansen for å overleve. Er det andre til stede bør de ringe 113, er du alene må du ringe 113 når personen er i sikkerhet.

NB! Ikke sett egen sikkerhet på spill. Er personen utenfor rekkevidde for deg, må du ringe 113 snarest. Da kan de få varslet brannvesenets dykkerlag.


Se etter tegn til liv

Med 113 på høyttaler sjekker du om det er liv i pasienten. Hvis det ikke er tegn til liv eller hvis personen har unormal pust eller ikke puster, så er det stor sjanse for at hun eller han har fått hjertestans. Da må du sette i gang med hjerte- og lungeredning.


Start med fem innblåsinger

Er det ikke tegn til liv må du umiddelbart starte med munn til munninnblåsinger på personen. Start med fem innblåsinger.


Brystkompresjoner

Det neste du gjør, er å starte med brystkompresjoner. Plasser begge hendene dine oppå hverandre midt på brystet og trykk til. Du trenger ikke være redd for å bruke kraft. Trykk brystet ned 30 ganger i jevnt tempo (følg takten til låta «Staying Alive»). Etter 30 brystkompresjoner starter du på nytt, da med to innblåsinger og nye brystkompresjoner. Gjør dette til pasienten livner til eller hjelpen kommer.