Stiftelsen Norsk luftambulanse

Slik er livet som lege i luftambulansen

Luftambulanselege Åke Erling Andersen svarer på spørsmål fra våre følgere på Facebook.

Mange sendte inn spørsmål til oss på Facebook, og under får dere svar på alt dere lurte på.

Hva slags medisinsk utsyr har dere i helikopteret?

– I helikopteret har vi nesten alt i trenger av utstyr for å starte akuttmedisinsk behandling. Vi har alt utsyr man finner i ambulansen, i tillegg har vi anestesispesifikt utstyr og utstyr som gjør at vi kan gjennomføre en intensivtransport med respirator og sprøytepunkter. Det betyr at vi kan gi avanserte medisiner og holde overvåkning av pasienten under flygning. Vi har med andre ord med oss bra med utsyr.

Hvilke egenskaper bør en luftambulanselege ha?

– Jeg tror nok de som jobber som luftambulanseleger liker utfordringer, og liker å jobbe i team. I tillegg bør man ha en interesse for akuttmedisin. Men det viktigste er nok det å like å jobbe sammen med folk, og løse problemer under litt andre forhold enn på sykehuset.

Hva skal til for å bli luftambulanselege?

Luftambulanselege, Åke Erling, tok seg tid til å svare på spørsmål.

– Først må man komme inn på legestudiet, for så å gå videre med spesialutdanning innenfor anestesi. Så er det å jobbe videre som anestesilege, og opparbeide seg kompetanse og erfaring før man kan begynne å jobbe i luftambulansen.

Hvor mange er dere og hvem er i teamet?

– Teamet er på tre stykker. Det er piloten, som flyr, det er redningsmannen, som i tillegg til å utføre det redningstekniske bistår piloten under flygning og legen med det medisinske, og til sist så er det da anestesilegen, som har ansvar for det medisinske.

Hvorfor ville du bli luftambulanselege?

– Jeg har alltid syntes akuttmedisin er interessant. Jeg startet i 1993 i lokalt brannvesen og syntes det som skjedde utenfor sykehuset var spennende. Spesielt det å bruke de ressursene man har der og da.

Hvordan gjør dere det med matpauser?

– Vi spiser ikke så mye i helikopteret, og trykker noen på alarmen så kan vi ikke si vi har matpause. Vi passer på å spise når vi har mulighet, og spiser godt etter endt oppdrag.

Hvor lenge varer en vakt?

– Det varier. Noen baser har 24 timers vakter, mens der jeg er, på Ål, går vakta fra mandag til fredag eller fredag til mandag.