Stiftelsen Norsk luftambulanse

Slår alarm i ny rapport: – Folk er mer opptatt av å filme enn å hjelpe til

I en ny spørreundersøkelse gjennomført blant ambulansearbeidere i Østfold kommer det frem at fotografering på ulykkessted er et økende problem.

Omkring 160 ambulansearbeidere deltok i undersøkelse, som tilsvarer omtrent halvparten av de ansatte i fylket.

Til Fredrikstad Blad forteller tillitsvalgt for ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold, Marius Bjørndalen, at resultatene viser en manglende respekt for nødetatene.

– Utviklingen er bekymringsverdi, spesielt siden vi vet underrapporteringen er stor, forteller han.

Opptatt av oppmerksomhet

Stadig oftere blir de forstyrret i arbeidet fordi tilskuere filmer og tar bilder når ambulansearbeiderne utfører oppdrag og behandler pasienter.

– Det finnes flere eksempler på at folk er mer opptatt av å filme enn å hjelpe til. Vi opplever også at de står i veien, og gjør det vanskelig for oss å jobbe i fred, sier Bjørndalen til avisa.

Han mener respekten for personvernet er i ferd med å viskes ut, og tror ny teknologi og sosiale medier som Snapchat har ført til at terskelen for å dele har blitt lavere og at folk er opptatt av oppmerksomhet.

Ulovlig i Sverige

Vi har tidligere skrevet om luftambulansepilot Geir Arne som gikk sterkt ut mot nettopp fotografering på ulykkessted.

Det er ikke tvil om hva den erfarne flygeren mener om saken;

– Det å fråtse og ta bilder av ulykkessituasjoner er i beste fall helt uetisk, men det mangler jo fullstendig folkeskikk og høflighet. Dette er personer på det mest sårbare i livet. Det gjelder både den skadde, men også de pårørende rundt, så det å ta bilder i slike situasjoner syns jeg veldig lite om.

I vårt naboland Sverige, ble det ved årsskifte ulovlig å dele foto og film fra ulykkessted. Og i Danmark ble 40 bilister bøtlagt etter å ha tatt bilde av den alvorlige togulykken på Storebæltsbroen tidligere i år.