Stiftelsen Norsk luftambulanse

Skandinavias første femten!

15 masterstudenter ble denne uken uteksaminert fra Skandinavias første høyere utdanning i akuttmedisin utenfor sykehus, opprettet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitetet i Stavanger.

Tekst og foto: Marianne Wennesland

Det historiske kullet av leger, sykepleiere, ambulansearbeidere, paramedics, og andre helsearbeidere med arbeidserfaring utenfor sykehus, startet på deltidsmasteren Prehospital Critical Care i 2014. Graden er den eneste av sitt slag i Skandinavia og videreutvikler studentenes evne til å håndtere kritisk syke og skadde i samarbeid med andre yrkesgrupper på skadestedet. Den kvalifiserer dem også til å forske innen sine respektive fagfelt.

FOR PASIENTEN OG UTVIKLINGEN

– Det er mange yrkesgrupper involvert i akuttmedisin utenfor sykehus og vi møtes på skadestedet med ulike utdanningsløp og uten opplæring i hva de andre tenker. En av tankene bak denne mastergraden er å endre på det, sier Stephen Sollid som har undervist avgangskullet i traumatologi, pasientsikkerhet og akuttmedisin og var programansvarlige for graden de to første årene. Foto: Marianne Wennesland

Han er stolt av hvordan studentene har vokst som fagpersoner gjennom studiet og sammenlikner det med å se egne barn bli store. Som sjefslege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse var Sollid også en av pådriverne for å opprette mastergraden i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS). En annen var Ann Kristin Wiik, leder for stiftelsens forskning og utvikling. Begge mener det er avgjørende at forskningsdøra nå åpnes for fler enn legene:

– Akuttmedisin utenfor sykehuset blir stadig mer kompleks og involverer mange medisinske etater og fagområder. For å utvikle oss videre, trenger vi mer tverrfaglige forskningen på dette, det vil si gode forskningsprosjekter som involverte flere yrkesgrupper. Vi håper at noen av de uteksaminerte masterstudentene i Pre Hospital Critical Care kan bli inspirert til å forske videre og ender opp som doktorgradsstipendiater hos oss, sier Wiik.

SIER STIFTELSEN HAR VÆRT AVGJØRENDE

For å få mastergraden på plass har Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomført nødvendige utredninger, bidratt med å snekre sammen studieløpet, betalt for studieplassene frem til staten tok regninga fra 2016 og fortsetter å finansiere flere tilknyttede akademiske stillinger takket være bidrag fra givene. Uten dette ville ikke graden eksistert, i følge Bjørg Frøysland Oftedal, prodekan for utdanning ved UiS:

– Det er første gang vi uteksaminerer mastergradsstudenter fra Prehospital Critical Care. Dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten den betydelige støtten fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, dere har vært en pådriver og bidratt med finansiering av blant annet akademiske stillinger, sa hun i sin tale på mastermarkeringen.

Bjørg Frøysland Oftedal, Universitetet i Stavanger, og Bent Høie, Helse- og omsorgsminister (H). Foto: Marianne Wennesland.

APPLAUDERT AV HELSEMINISTEREN

Også Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) som deltok på tirsdagens mastermarkering, trakk frem det nye studiet i sin tale:
– Opprinnelig var de prehospitale tjenestene bare transport og det var først på 70-tallet at man tok i bruk munn-til-munn utenfor sykehus. Historien om graden dere har fått master i i dag er historien om utvikling av kunnskap i helsetjenesten og det kommer til å skje enda raskere fremover, sa ministeren.

– Det er noen som har til en betydelig kvalitetsheving av helsetjenesten vår. Flere overlever, flere får hjelp og alle dere som tar mastergrad her ved helsevitenskaplig fakultet ved UiS kan bidra i denne utvikling.

STYRKET KOMPETANSE FOR ARBEID OG FORSKNING

Ifølge Nina Ø. Thorvaldsen, sykepleier og paramedic i Oslo og Akershus ambulansetjeneste og rykende fersk master i Prehospital Critical Care, har studiet gitt økt innsikt i egen jobbhverdag og videre muligheter:

– Det er klart at når vi får inn forelesere fra London Helikopter Emergency Service som underviste oss om hodeskader, så oppleves det som veldig relevant for jobben min. I tillegg har jeg fått et fugleperspektiv på systemet og jobben min. Jeg føler større ansvar for å bruke resursene riktig, tenker annerledes på pasientsikkerhet og ser muligheter for behandling som jeg ikke så før, forteller Thorvaldsen som påpeker at vitenskapsfilosofi og metode var tyngre fordøyelig:Nina Ø. Thorvaldsen, sykepleier og paramedic i Oslo og Akershus ambulansetjeneste og rykende fersk master i Prehospital Critical Care. Foto: Marianne Wennesland.

– I likhet med mange av mine medstudenter er jeg en praktiker og ikke den største teoretikeren, en litt sånn akademiker wanna-be, men nå tenker jeg faktisk å forske videre. Jeg tror det er viktig at flere av oss kommer på banen og tar ansvar for utvikling av eget fagfelt, sier hun.

Mats Joakimsen Lunde, legevaktslege og ambulansearbeider ved St. Olavs Hospital i Trondheim, søkte på mastergraden for å få økt faglig tyngde innen det han elsker å jobbe med og har gjennomført parallelt med sin legeturnus:

– Jeg opplever at jeg har fått økt forståelse for det jeg gjør og samarbeidet med de rundt. I utgangspunktet skulle bruke denne graden i jobben min, men jeg må innrømme at jeg nå kan tenke meg å forske videre. Ettersom jeg har vært 10 år ved universitetet, kan det nok være greit med et brekk først, sier han og ler.

ØKENDE INTERNASJONAL INTERESSE

Mastergraden Prehospital Critical Care starter opp annethvert år og gjennomføres på deltid over fire år. Til høsten tar nåværende programansvarlig Per Kristian Hyldmo imot studiets tredje kull:

Fra venstre: Per Kristian Hyldmo, nåværende programansvarlig for Prehospital Critical Care, Ann Kristin Wiik, leder av Forskning og Utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og Stephen Sollid, førsteamanuensis og tidligere programansvarlig ved UiS og sjefslege i stiftelsen (i permisjon). Foto: Marianne Wennesland.

Fra venstre: Per Kristian Hyldmo, nåværende programansvarlig for Prehospital Critical Care, Ann Kristin Wiik, leder av Forskning og Utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og Stephen Sollid, førsteamanuensis og tidligere programansvarlig ved UiS, og sjefslege i stiftelsen (i permisjon).

– Vi har mottatt 104 søkere til oppstarten høsten 2018 og blant dem er det mange internasjonale. Det er moro og har sammenheng med at det både finnes få tilsvarende studier og at det i Spania undervises på spansk. Vår grad går på engelsk, hvilket gir oss mulighet til å ønske studenter og forelesere fra andre land velkomne, sier Hyldmo.

– Jeg ser frem til å følge et nytt kull som starter som klinikere, begynner å stille spørsmål ved hvordan vi jobber utenfor sykehuset og etterhvert ser hva vi må finne nye metoder for, slik at pasientene kan få stadig bedre og vitenskapelig begrunnet behandling.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil fortsette å finansiere både akademiske stillinger og innhenting av aktuelle gjesteforelesere fra utlandet for å bygge kompetanse innen akuttmedisin utenfor sykehuset.