Skip to main content

Personvernregler for Hjelp 113 på Android

Introduksjon

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (heretter kalt SNLA) har laget Hjelp 113. Appen er gratis og er ment for bruk som den er. Denne personvernerklæringen gir informasjon om bruk av personopplysninger vedrørende de som ønsker å bruke Hjelp 113. Som bruker av Hjelp 113-appen, godtar du at appen samler og bruker personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Personopplysninger vi samler inn, brukes for å få appen til å virke som den er ment, og SNLA vil ikke dele personopplysningene på annen måte enn slik det er beskrevet her.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

For å bruke alle funksjoner av Hjelp 113-appen, trenger appen tilgang til posisjonen din (informasjon om stedet der du er basert på mobilens stedstjenester). Appen vil sende posisjonen din til nødsentralen under samtalen.

Dersom du gir tilgang til posisjonen din, vil posisjonen oversendes før nødsamtalen starter og under selve samtalen. Hjelp 113-appen må registrere ditt mobilnummer for å kunne sende inn posisjonen din. Hjelp 113 benytter mobilnummeret sammen med posisjonen din slik at nødsentralen finner hvor du er når du gjør en nødsamtale. Ved å registrere mobilnummer i appen, godkjenner du at din posisjon oversendes nødsentralen ved nødsamtale gjort fra appen.

SNLA ønsker også å bruke ditt mobilnummer til å sende seg SMS for informasjons- og markedsføringsformål. I appen kan du gi oss samtykke til å sende deg SMS. Vi vil i så fall kunne sende deg informasjon på SMS inntil du melder deg av tjenesten. Ditt mobilnummer vil aldri selges eller på annet vis overføres til tredjepart.

Hvis du velger å støtte oss, vil vi også be om å få lagre navn, adresse, epost, og i tilfelle du inngår en støttemedlemsavtale, også betalingsinformasjon. Lagring av adresse og betalingsinformasjon gjør vi for å kunne sikre trygg og effektiv overføring av støtten. Personopplysningene oppbevares i henhold til Lov om personopplysninger, og brukes ikke til andre formål enn det som er oppgitt her.

Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysninger om din posisjon og mobilnummeret ditt samles inn direkte fra din mobiltelefon. Andre opplysninger hentes fra feltene du fyller ut når du registrerer deg som mottaker av informasjon på eget nettsted, og når du eventuelt gir din støtte til oss. Vi lagrer også informasjon om din eventuelle støtte.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å gi fra seg mobilnummer i appen. Dersom du ikke gjør dette, vil ikke appen automatisk sende posisjonen din til nødsentralen under nødsamtalen. Dersom du ønsker informasjon fra SNLA, må du også gi fra deg ditt mobilnummer. Du har mulighet til å fjerne mobilnummeret fra appen, dersom du skulle ønske dette.

Utleveres opplysninger til tredjepart?

Ditt registrerte mobilnummer brukes for å sende posisjonen din til NRDB (Nasjonal Referansedatabase, se informasjon på www.nrdb.no). SNLA har databehandleravtale med NRDB. Dataene som sendes vil slettes etter en time. Ut over dette vil SNLA ikke dele dine personopplysninger med noen.

Hvordan lagres og slettes opplysningene?

Ditt mobilnummer lagres i appen. Du kan slette registrert mobilnummer direkte i appen. Du kan når som helst trekke samtykket om å bli kontaktet av SNLA.  Du kan trekke samtykket om å bli kontaktet av SNLA, uten å slette mobilnummeret fra appen. Du vil dermed fortsette å ha automatisk innsendelse av posisjonen din selv om du ikke vil bli kontaktet av SNLA. Ønsker du å ikke lenger motta SMS fra oss, send STOPP til 2113, ta kontakt med oss på telefon 64 90 43 00 eller send en e-post til innsamling@norskluftambulanse.no der du oppgir nummeret du ønsker skal stoppes/slettes.

Bruk av tredjeparts programvare

Android-versjonen av Hjelp 113 benytter Google Play Services, som kan samle data for å identifisere deg. Les mer om Google Play Services.

Barns personvern

Hjelp 113 skal ikke brukes av noen under 13 år.  Hjelp 113 samler ikke med viten personlig informasjon fra noen under 13 år. Dersom vi oppdager at et barn under 13 år har gitt oss personlig informasjon, vil vi slette disse dataene fra vårt system. Hvis du er foreldre eller har ansvar for et barn som du vet har gitt oss personlig informasjon, vennligst kontakt oss slik at vi kan utføre nødvendige tiltak.

Behandlingsansvarlig

SNLA er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger gjennom appen Hjelp 113. SNLAs systemsjef er hovedansvarlig, og har også det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysningene som lagres hos SNLA.

Personvernombud og dine rettigheter

SNLA har opprettet eget personvernombud som skal ivareta og bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger, herunder retten til innsyn i egne personopplysninger, krav om retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Personvernombudet i SNLA kan kontaktes på personvernombud@norskluftambulanse.no.

Endringer i personvernerklæring

SNLA forbeholder seg retten til å endre personvernerklæring uten advarsel. Endringer vil gjøres på denne siden. Du bør derfor følge med på denne siden for å bli oppdatert på eventuelle endringer.

Kontakt oss

Ved spørsmål om Hjelp 113 og personvernreglene, ta kontakt med oss på personvernombud@norskluftambulanse.no. Ved andre spørsmål om Hjelp 113, ta kontakt med oss på support@snla-apps.no.