Stiftelsen Norsk luftambulanse

Pardans for pasientene

Ved inngangen til 2018 feirer vi den store folkedugnaden som gir alvorlig syke og hardt skadde et bedre helsetilbud. Vi er glade og takknemlige for å ha deg med i dette viktige arbeidet. Vi mener at ideelle organisasjoner som tar ut sitt overskudd i form av bedre kvalitet til pasientene, sikrer befolkningen mest mulig kvalitet og trygghet for pengene det offentlige bruker på  helse.

Et godt eksempel på nettopp dette skjedde i høst. Da fikk til sammen 136 flygere, redningsmenn og leger fra helseforetakene trene sammen, en arbeidsuke i strekk. Dette ble gjennomført over to måneder. Uka kalles Camp Torpomoen og foregikk dels i Asker og dels på Torpomoen i Hallingdal. Der fikk mannskapet øve seg på krevende oppdrag de sjelden møter, men som er desto viktigere å trene på. De kunne diskutere, evaluere og dele erfaringer. Det kunne de gjøre uten å bli avbrutt av alarmen. Deltakerne forteller at summen av det de lærer gjør dem bedre rustet til å jobbe sammen som ett team, når de er ute hos syke og hardt skadde pasienter.

De er ydmyke over at denne suksesshistorien som Camp Torpomoen er, er mulig på grunn av støtten fra alle våre givere. Vi er ydmyke og stolte over å ha disse bidragsyterne i ryggen, som forstår at ideelle organisasjoner som Stiftelsen Norsk Luftambulanse har stor verdi i samfunnet vårt, og bidrar med kompetanse, erfaring og innovasjon der det offentlige ikke strekker til.

Men det koster å drive utviklingen framover. Den oppgaven, risikoen og kostnaden kan vi bære en stor del av, i form av forskning og utvikling av luftambulansetjenesten. Det kan vi gjøre fordi dette er midler som utfyller det offentlige på en god måte, og er et bidrag ut over den statlige finansieringen. Dette er noe kommersielle aktører, naturlig nok,  ikke kan gi.

Vårt datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, flyr på kontrakt med staten. Men selv om vårt datterselskapet er et aksjeselskap, driver det non-profit som en del av vårt ideelle arbeid. Det betyr at et eventuelt overskudd i selskapet i sin helhet benyttes til videre utvikling av tjenesten til pasientens beste. Det gir mer helse i hver krone. Faktisk bidrar vi med mer enn 200 millioner kroner i arbeidet for akutt syke og skadde pasienter, og for å være med å skape en luftambulansetjeneste i verdensklasse.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har fulgt arbeidet vårt med stor interesse. Han trekker fram slagambulansen i Østfold, som er ett av våre forskningsprosjekter, som et viktig bidrag til enda bedre slagbehandling. Nå er det viktig at han følger opp og legger til rette for et godt samarbeid mellom det offentlige helsetilbudet og private, ideelle organisasjoner. EU-organet ESA konkluderte nylig med at det er lovlig å reservere anbud for kun ideelle leverandører. Det er viktig for å sikre ideelle aktører handlingsrom og klare rammer. Næringsministeren har signalisert at nye retningslinjer raskt skal på plass. Vi mener det er et tydelig signal om at det vi og alle de andre ideelle organisasjonene bidrar med, teller.

Vi gleder oss til å bidra i fellesskap også i året som kommer, og takker dere for all støtte så langt og håper dere er med oss videre i dugnaden for raskere og bedre behandling av pasienter utenfor sykehuset.

Godt nytt år!

Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse