Stiftelsen Norsk luftambulanse

Om testament

Hvordan sikre at du får det som du vil, etter at du er borte.

Et testament er en disposisjon som tar sikte på å fordele din formue etter din død. Hvis du ikke skriver testament, er det bestemmelsene i arveloven som avgjør fordelingen av det du etterlater deg. Det er dermed kun om du ønsker å påvirke fordelingen av dine eiendeler etter din død at det er nødvendig å skrive testament. Testamentet kan du skrive på egen hånd eller ved hjelp av en advokat.

Hvis du ønsker å skrive testament, er det viktig å være klar over at det er grenser for hvor mye du kan testamentere bort dersom du har ektefelle og/eller livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn osv.). Hver av disse er berettiget en minimumsarv, og om du ikke har en formue som overstiger dette, vil det heller ikke være noe til overs som kan testamenteres til andre enn ektefelle og/eller livsarvinger.

For å sikre at testamentet blir funnet etter din død kan testamentet sendes til nærmeste tingrett for oppbevaring. Tingretten vil etter dødsfallet gi de tilgodesette beskjed om testamentet.

Se domstol.no for nærmere detaljer rundt opprettelse og oppbevaring av testament.

Om å skrive et testament

Hva som må med om din siste vilje skal være gyldig.

Det er flere formkrav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Formkravene skal sikre bevis for din siste vilje.

Et testament må alltid være skriftlig. Du som oppretter testamentet kalles testator, og må skrive under eller bekrefte din signatur med to vitner til stede.

Vitnene må være over 18 år og myndige, og må undertegne med signatur, fødselsdato og adresse, samtidig som både testator og det andre vitnet er til stede. De må få vite at det er et testament, men det er ikke nødvendig at de kjenner innholdet i testamentet. Vitnene eller vitnenes familie må ikke være tilgodesett i testamentet, og de må heller ikke ha et tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet.

Videre bør du datere testamentet og skrive inn hele navnet ditt med fødselsnummer. Du bør gi klart og tydelig uttrykk for at dette er din frie vilje. Du bør også utrykke at eventuelle testamenter som du tidligere har opprettet tilbakekalles.