Stiftelsen Norsk luftambulanse

Norsk Luftambulanse AS

Norsk Luftambulanse AS er operatør på åtte av Norges 11 legehelikopterbaser. Vi flyr på oppdrag fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS.

Selskapet har en unik kompetanse i grensesnittet medllom akutt- og flymedisin, flyoperasjoner og redningstekniske ferdigheter.
Norsk Luftambulanse AS har legehelikopterberedskap på basene Lørenskog (2 helikoptre), Stavanger, Bergen, Trondheim, Ål, Dombås, Førde og Arendal.

Beredskapen omfatter helikopter samt pilot og redningsmann på alle de åtte basene. I tillegg drifter selskapet den medisinske bemanningen på Dombås-basen på oppdrag fra Helse Innlandet HF og på redningshelikoptret på Ørlandet etter avtale med ST. Olavs Hospital HF. Ved de øvrige basene har helseforetakene den medisinske bemanningen.

Norsk Luftambulanse AS har i overkant av 100 ansatte og omsatte i 2009 for 216 millioner kroner.

Norsk Luftambulanse AS ble stiftet 21.november 1977 og er et datterselskap av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.