Stiftelsen Norsk luftambulanse

Et viktig år på pasientens side

I 2018 har vi sammen sørget for at alle som bor i Norge får enda bedre og raskere hjelp hvis ulykken skjer eller akutt sykdom rammer. Støtten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse er kanskje den viktigste gaven du har gitt dine venner, naboer og aller nærmeste i år. Dette er noe av det vi har fått til sammen.

Vi skaper livreddende teknologi

Hvis du er uheldig ute på skitur og kjører inn i et tre slik at du skader deg og må ha hjelp, kan det være vanskelig å forklare nødsentralen nøyaktig hvor du befinner deg. Når du ringer 113 fra appen vil nødsentralen få vite hvor du er. Da får du raskere hjelp. Derfor bør du allerede nå laste ned appen «Hjelp 113» på telefonen din. Dette kan redde rundt 20 liv hvert eneste år, tror Helsedirektoratet.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet appen som nå er blitt lastet ned over 1,1 millioner ganger. Vi arbeider hele tiden med å forbedre den: GPS-sporing ble lagt inn i fjor og nå utvikles den videre med nye funksjoner som du kan lese om her.

Last ned appen gratis og med god samvittighet, for som giver har du vært med på å utvikle den.

Flere akutthjelpere 

Hvis du eller noen du er glad i blir utsatt for en trafikkulykke, er det ofte brannvesenet som kommer først frem til skadestedet. Med din støtte har vi gitt flere tusen brannmannskaper opplæring i livreddende førstehjelp. Mange steder i landet har disse akutthjelperne reddet liv mens de ventet på ambulansen.

Trening som redder liv

Din støtte styrker hvert ledd i det vi kaller kjeden som redder liv, det tette samarbeidet mellom brannvesen, ambulansepersonell og luftambulansen. Visste du at over 5000 helsearbeidere gjennomgikk kurs i avansert førstehjelp i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i 2018? På vår storøvelse i høst trente 200 leger, redningsmenn og piloter i legehelikoptrene sammen med ambulansearbeidere, brannfolk, dykkere og andre i redningskjeden. ”Det finnes ikke rom for feilvurderinger når vi henter opp druknede”, sa lege Per Bredmose, da mannskapet trente på å redde et lite barn som hadde falt i sjøen.  Han har et budskap til deg som gjorde treningsleiren mulig: ”De som støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanse skal være svært stolte av å bidra til dette. Ingen andre gjør dette for oss, og det kommer helt klart pasienten til gode.”

Sykehuset ut til pasienten

Stiftelsen Norsk Luftambulanse fylte 40 år i 2018. I jubileumsåret har vi kommet nærmere målet vi hele tiden har arbeidet for å nå: Å bringe sykehuset ut til pasienten. For når sykdom og skade rammer, er veien til akuttmottaket lang. Ikke minst gjelder dette for de 13 000 som årlig får hjerteinfarkt i Norge. De alvorligste tilfellene må behandles innen 90 minutter, men ikke alle kan oppdages med det utstyret og de metodene som brukes i vanlige ambulanser. I vår unike infarktambulanse driver forskerne våre og ambulansearbeidere banebrytende arbeid med ultralyd og blodprøver for å se om vi kan oppdage hjerteinfarkt allerede i ambulansen. Da kan de pasientene som trenger å få blokket ut tette blodårer, bli kjørt direkte til nettopp det sykehuset som har slik behandling.  Det sparer livsviktig tid. I dette arbeidet er vi glade for å ha med oss deg og Sørlandet sykehus på laget.

Her er våre nyttårsforsetter for 2019:

De fleste av oss vil helst slippe å tenke på akutt sykdom og skade. Men alle kjenner likevel noen som har blitt rammet. Vi arbeider for at hjelpen skal være best mulig når det haster. Vi håper at du blir med oss videre på den store folkedugnaden det er å gjøre livet litt tryggere for alle som bor i Norge. Dette er noen av oppgavene vi gyver løs på i året som kommer:

Vi vil redde hjernen

Vi intensiverer arbeidet med å gi hjerneslagpasienter bedre og raskere behandling. Når slaget rammer, dør opp til 2 millioner hjerneceller i minuttet. Det haster å få hjelp, men i dag kommer alt for mange for sent til behandling og får varige mén. Dette må vi gjøre noe med!

I et forskningsprosjekt har Stiftelsen Norsk Luftambulanse allerede klart å behandle hjerneslag utenfor sykehus. Neste år vil teknologer og medisinere arbeide sammen for å utvikle nye metoder for å finne ut om en pasient har slag eller ei. Vi har gode erfaringer med å plassere en CT-maskin som tar bilder av hjernen i en ambulanse. Nå jobber industridesignere for fullt for å se om det er mulig å plassere en slik maskin i et legehelikopter. Hvis vi lykkes, er det et stort medisinsk framskritt. Blir du med?

Vi gjør vinteren tryggere

På denne tiden av året kan vi glede oss over naturopplevelser og flotte turer. Nordmenn bruker naturen på stadig nye måter. For mannskapet i luftambulansen og redningstjenesten er det derfor viktig å være godt forberedt på oppdrag som hører vinteren til.

I 2019 vil vi arrangere en stor vinterøvelse, der leger, flygere og redningsmenn i luftambulansen får trent sammen med andre grupper i redningstjenesten på ulykker som kan skje i den kalde årstiden, som for eksempel snøskred. I mars samler vi livreddere fra hele landet i Ål i Hallingdal.

Vi vil at luftambulansen skal fly i all slags vær

Tåke og ising i skyene gjør at legehelikoptrene noen ganger må snu mens pasienten venter. Vi forsøker å løse dette problemet. Vi har utviklet værkamerastasjoner som er plassert 80 steder rundt i landet og som gjør det enkelt for flygerne å se om det er flyvær. Tusenvis av bilder blir hver dag vurdert av flygere og andre brukere i luftfarten. I 2019 vil vi opprette 20 nye værkamerastasjoner. De fotograferer været hvert kvarter, dag og natt, og gir flygerne informasjon direkte til skjermer på luftambulansebasene, nettbrett og mobiltelefoner.

– Været skifter fort i Norge. Å vite mest mulig om været er derfor livsviktig, sier flyger Jens Fjelnset i Norsk Luftambulanse. Han var den som fikk idéen. Nå gjennomfører vi den, takket være din støtte.

Vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanse håper du deler noen av våre nyttårsforsetter og at du blir med oss i arbeidet videre.

Vi ønsker deg en riktig god jul og godt nytt år!