Stiftelsen Norsk luftambulanse

Norsk Luftambulanse AS skal drive luftambulansebasen på Evenes

Norsk Luftambulanse AS (NLA AS) er tildelt luftambulansebasen på Evenes. Det ble kunngjort av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS onsdag.

Basen vil ligge på Harstad/Narvik Lufthavn Evenes. Oppstartdato er satt til 1. mai 2015, og kontrakten går til 31. mai 2018.

Anestesilege, pilot og redningsmann vil være i beredskap døgnet rundt, hele året. I tillegg vil basen være utstyrt med legebil. Helikopteret som settes i drift er den siste og mest moderne utgaven av en type maskin NLA AS allerede har god kjennskap til, EC145 T2.

Norsk Luftambulanse AS vil få ansvaret for operativ drift av basen. Den blir bemannet med pilot og redningsmann ansatt i NLA AS, mens Helse Nord har ansvaret for anestesilegene.

Norsk Luftambulanse AS vant anbudet i konkurranse med to andre operatører: Lufttransport, som i dag driver luftambulansebasene i Ålesund, Brønnøysund og Tromsø, og Scandinavian Medicopter AB, som opererer fra Sverige.

– Vi er utrolig glade for å ha fått tildelt denne kontrakten. Samtidig er vi ydmyke fordi vi vet at vi har konkurrert mot to dyktige operatører i denne anbudsrunden. Dette blir svært spennende, og vi ser frem til å samarbeide med helse Nord og Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS når vi nå i fellesskap skal etablere og drifte denne basen, sier Syver Leivestad, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

I dag opererer NLA AS i så å si hele Sør-Norge, og har åtte av landets 11 luftambulansebaser for helikoptre. I tillegg starter selskapet en landsdekkende luftambulansetjeneste i Danmark i oktober i år.

– Vi har god erfaring fra luftambulansetjenesten i Sør-Norge. Nå får vi muligheten til også å operere i de nordligste fylkene, hvor mange av våre ansatte allerede har lang erfaring fra å operere i, både sivilt og militært, sier Leivestad.

Fakta om NORSK LUFTAMBULANSE AS:
• Norsk Luftambulanse AS er operatør på åtte av Norges elleve legehelikopterbaser. De tre andre drives av Lufttransport AS.
• NLA AS drives som et non-profit selskap, og eventuelt overskudd går tilbake i tjenesten.
• Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig finansiert, og NLA AS flyr på oppdrag fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS.
• Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier Norsk Luftambulanse AS.