• Norsk Luftambulanse AS

  Norsk Luftambulanse AS har en unik kompetanse i grensesnittet mellom akutt- og flymedisin, flyoperasjoner og redningstekniske ferdigheter.

  Selskapet har legehelikopterberedskap på basene Lørenskog (to helikoptre), Stavanger, Bergen, Trondheim, Ål, Dombås, Førde, Evenes og Arendal.

 • Oppdragsgiver

  Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS er ansvarlig for all luftambulansetjeneste i Norge, både legehelikopter og ambulansefly. Driften er statlig finansiert.

 • Om Norsk Luftambulanse AS

  Beredskapen omfatter helikopter samt pilot og redningsmann på alle de ni basene. I tillegg drifter NLA AS den medisinske bemanningen på Dombås-basen på oppdrag fra Helse Innlandet HF og på redningshelikoptret på Ørlandet etter avtale med St. Olavs Hospital HF. Ved de øvrige basene har helseforetakene den medisinske bemanningen.

  Norsk Luftambulanse AS har i overkant av 150 ansatte og omsatte i 2015 for 389 millioner kroner.

  Norsk Luftambulanse AS ble stiftet 21. november 1977 og er et datterselskap av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

 • Vi flytter sykehuset til pasienten

  Ved akutt skade eller sykdom vil effekten av behanding være størst dersom den startes umiddelbart. I Norge er helikoptrene utstyrt som flygende akuttmottak, og bemannet av særdeles kompetente og engasjerte mannskaper med lang erfaring fra både sivil og militær luftfart, klatring, dykking og avansert medisin.