Stiftelsen Norsk luftambulanse

Norsk Luftambulanse AS

Norsk Luftambulanse AS har en unik kompetanse i grensesnittet mellom akutt- og flymedisin, flyoperasjoner og redningstekniske ferdigheter.

Selskapet har legehelikopterberedskap på basene Lørenskog (to helikoptre), Stavanger, Bergen, Trondheim, Ål, Dombås, Førde, Evenes og Arendal.