Stiftelsen Norsk luftambulanse

Nettbuss med 10 000 kroner i gave etter medarbeiderundersøkelse

Høy svarprosent i medarbeiderundersøkelse hos Nettbuss ble livsviktig gavebidrag. Selskapet er opptatt av medarbeidernes arbeidsmiljø og sikkerhet og gjennomfører slike målinger årlig. Avdelingene med best svarprosent ble premiert med 10 000 kroner.

Avdelingen i Sunndal var en av de som fikk best svarprosent, og fikk dermed en premie på 10 000 kroner. Avdelingen kjører skoleruter i 6 kommuner på Nordmøre, samt Ekspressbuss mellom Kristiansund – Oppdal, og Molde – Trondheim, og har totalt 97 ansatte og 58 busser. Avdelingsleder Jarle Røkkum forteller at selskapet har stort fokus på sikkerhet og førstehjelp. – Våre sjåfører kjører tusenvis av kilometer årlig og det er naturlig at de kan være de første til en trafikkulykke. Da er det viktig at de vet hva de skal gjøre. Nettbuss gjennomfører derfor jevnlige kurs, sier Røkkum. Det var sjåførene selv som bestemte at denne premien på 10 000 kroner skulle gå til en veldedig organisasjon. – Vi hadde en runde og forslaget om å gi pengene til Stiftelsen Norsk Luftambulanse kom fort opp, forteller Røkkum og trekker frem organisasjonens betydning over hele landet, og innsatsen for å redde liv.

– Vi ønsker på den måten å bidra til at Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan fortsette sin formidable innsats, både med tanke på akuttmedisinsk behandling og forebyggende forskning og utvikling, avslutter Jarle Røkkum.

-Utrolig raust av Nettbuss. Dette er midler som kommer godt med i vårt arbeid for å redde liv og helse, tusen takk, sier Erland Kroken, markedssjef hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse.