Stiftelsen Norsk luftambulanse

Medlemsfordeler

I løpet av 2017 avvikler vi medlemskap og fjerner medlemsfordelene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette gjør vi for å kunne bruke innsamlede midler der de gjør best nytte for alle, til forskning og utvikling av prehospital akuttmedisin, og opplæring av personell. Støtter du oss så støtter du arbeidet med å redde flere liv ved å sikre best og raskest mulig behandling av pasient før sykehuset.

Vi setter stor pris på all støtte, se hvordan du kan støtte arbeidet vårt her