Stiftelsen Norsk luftambulanse

Maren Ranhoff Hov tildelt LHL Hjerneslags ærespris

Maren Ranhoff Hov er tildelt LHL Hjerneslags ærespris. Den får hun for sin ekstraordinære innsats i å spre nødvendig kunnskap om sykdommen hjerneslag.

LHL Hjerneslag tildeler lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov æresprisen for 2018. Ranhoff Hov er stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og lege i spesialisering ved OUS.

– Maren Ranhoff Hov har gjennom sin deltakelse i forskningssamarbeidet mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sykehuset Østfold HF og Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, samt sitt øvrige virke som fagperson og formidler, bidratt og bidrar til å spre nødvendig kunnskap om symptomer på hjerneslag og bevissthet rundt hvor viktig det er å komme raskt til diagnostisering og behandling ved hjerneslag, sier generalsekretær Tommy Skar, i en pressemelding.

lhl_pris_005_lite

Marens brennende engasjement for hjernen blir hedret med ærespris. F.v Tommy Skar, Generalsekretær i LHL Hjerneslag, Kerstin Skar, som har tegnet portrettet av Maren, og Maren Ranhoff Hov. FOTO: Christopher Olssøn

LHL Hjerneslag er en brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende. Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

– Ærespris fra LHL Hjerneslag er en stor og viktig anerkjennelse for meg og den forskningen Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjør. Vi ønsker å flytte grenser for hvor pasienter rammet av hjerneslag kan få avgjørende diagnostikk og behandling. I et kappløp mot tiden må pasientene ivaretas så tidlig i sykdomsforløpet som mulig, og dette er utenfor sykehus, i ambulanse og luftambulansetjeneste. Jeg tar med meg støtten som ligger i denne prisen, og skal i tiden fremover jobbe for et kompetanseløft i den prehospitale tjenesten slik at flere pasienter som rammes av hjerneslag skal få behandling, tidligere og med større effekt, sier Maren Ranhoff Hov.

Hver dag rammes rundt 40 personer av hjerneslag.  Sykdommen kan føre til invaliditet eller døden. Men det finnes også god behandling hvis slagpasienten får den i tide.

I Østfold ruller slagambulansen, et forskningsprosjekt sykehuset Østfold Kalnes og Stiftelsen Norsk Luftambulanse samarbeider om. Slagambulansen rykker ut til pasienter med symptomer på slag for å kunne gi tidlig diagnose og behandling av hjerneslag.

I Østfold ruller slagambulansen, et forskningsprosjekt sykehuset Østfold Kalnes og Stiftelsen Norsk Luftambulanse samarbeider om. Slagambulansen rykker ut til pasienter med symptomer på slag for å kunne gi tidlig diagnose og behandling av hjerneslag.

Maren Ranhoff Hov har gjennom sitt doktorgradsprosjekt vist at en luftambulanselege med en mobil CT-skanner plassert i en ambulanse i Østfold trygt kan avgjøre om en pasient har hatt hjerneslag, og om det skyldes blodpropp eller blødning. Denne diagnosen har til nå kun blitt gitt av nevrologer inne på sykehuset. På den måten spares livsviktig tid; diagnose, og nå behandling, gis ute der pasienten er.
– Jeg er overveldet og takknemlig over å få denne prisen. Jeg må rette en stor takk til LHL Hjerneslag, som gir meg denne anerkjennelsen og motivasjon til å fortsette jobben. Dessuten må jeg rette en stor takk til alle giverne våre, som støtter oss slik at vi kan gjøre banebrytende forskning, sier Ranhoff Hov, som disputerer for doktorgraden 22. Mars.