Stiftelsen Norsk luftambulanse

Løfter luftambulansen frem på Arendalsuka

Flere hundre politikere, samarbeidspartnere og støttemedlemmer besøker daglig Stiftelsen Norsk Luftambulanses stand på Arendalsuka. Ansikt til ansikt med beslutningstakere og folk flest løfter vi frem landets akutthjelpere, behovet for en egen legehelikopterbase i indre Agder/Telemark og nødappen som redder liv.

Tekst og foto: Marianne Wennesland.

For femte år er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) på plass på Arendalsuka for å møte menneskene som deler (eller kan komme til å dele) vårt engasjement for å møte akutt syke og skadde over hele landet med rask og riktig medisinsk hjelp.

Med over 75 000 besøkende i 2018, er Arendalsuka Norges største politiske arena og, ifølge samfunnskontakt Arild Sørensen, en unik mulighet:

– På Arendalsuka kan vi snakke med folk ansikt til ansikt.. Flere hundre kommer innom standen vår for en prat hver eneste dag og jeg opplever at de setter stor pris på at vi er her, forteller Sørensen som disse dagene har slått av en prat med både fylkesordførerne i Vest-og Aust-Agder og stortingsrepresentanter fra Sørlandsbenken.

– Alle har etterspurt hvordan det går med vårt arbeid for å få etablert en egen legehelikopterbase i indre Agder/Telemark. Å få på plass en slik base vil gi folk i denne delen av landet den samme nære tilgangen på legehelikopterhjelp som størsteparten av Norges befolkning allerede har. Derfor er det en sak vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanse løfter frem på Arendalsuka og andre arenaer.

Besøkende på standen møter ikke bare ansatte i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, men også representanter fra våre frivillige i Region Sør. Ove Andreas Frigstad, nestleder i Regionråd Sør, har allerede vært med på å etablere legehelikopterbasen i Arendal, men er brenner for mye for luftambulansen til å hvile på sine laurbær:

– Som pensjonert brannmann og tidligere ansatt i Stiftelsen Luftambulanse, er akuttberedskap viktig for meg. Jeg synes det er fint å være med på å bygge støtte blant folk flest og politikere, og Arendalsuka er en viktig arena for dette. På årets stand promoterer vi blant annet viktigheten og effekten av Akutthjelper-prosjektet og Hjelp 113-appen, sier han.

De frivillige i Regionråd Sør stiller hvert år opp på Arendalsuka og har også stand på Dyrsku’n i Seljord. I tillegg løfter de frem luftambulansens muligheter og utfordringer gjennom presentasjoner for bedrifter og organisasjoner i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Å snakke med folk ansikt til ansikt bygger forståelse og støtte til Stiftelsen Norsk Luftambulanses forskning og utvikling videre, mener Frigstad:

– Her i Arendal kommer mange innom og forteller oss historier om da de ble reddet av luftambulansetjenesten. Vi møter nye mennesker og mye velvilje og får mulighet til å fortelle om det vi brenner for. Å øke folks forståelse og bevissthet rundt våre hjertesaker er viktig for å sikre støtte slik at Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan fortsette arbeidet, sier han.

HOLDER STAND PÅ ARENDALSUKA: F.v. samfunnskontakt Arild Sørensen, regionrådsmedlem Torhild Helgesen, regionrådsmedlem Terje Furuvald og nestleder Ove Frigstad.

REGIONRÅD SØR

  • Er et av Stiftelsen Norsk Luftambulanses fem regionråd og representerer de frivillige i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.
  • Bygger støtte blant lokalpolitikere og folk flest for å etablere en legehelikopterbase i indre Agder/Telemark, samt til Stiftelsen Norsk Luftambulanses øvrige arbeid.
  • Har stand på en rekke arrangementer og holder foredrag om Stiftelsens arbeid for organisasjoner og bedrifter i regionen.