Stiftelsen Norsk luftambulanse

La ditt hjerte banke videre for din hjertesak

Vi samarbeider med Innsamlingsrådet og 36 andre organisasjoner om å løfte frem temaer rundt testamentariske gaver og arv.

Årlig tilfaller i underkant av 500 millioner kroner fra testamentariske gaver til veldedige organisasjoner. Innsamlingsrådet viser til at Norge ligger langt bak andre europeiske land i forhold til det å testamentere gaver, og ønsker nå å ta initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver.

36 medlemmer av Norges Innsamlingsråd står bak samarbeidsprosjektet «La ditt hjerte banke videre for din hjertesak». Stiftelsen Norsk Luftambulanse har også bidratt med innhold i dette arbeidet.

Les mer her: www.detgodetestament.no

Innsamlingsrådets sin logo

Besøk siden til Norges Innsamlingsråd