Stiftelsen Norsk luftambulanse

Krever bedre digital registrering av luftfartshindre

Det finnes i dag ingen krav til å registrere luftfartshindre som henger lavere enn 15 meter. Nå krever Norsk Luftambulanse AS et digitalt kartsystem med registrering av alle slike hindre.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Krevende landinger er noe pilotene i Norsk Luftambulanse AS utfører daglig. De skal lande overalt, i skogen, langs veier og i hager. De vil nærmest mulig den skadde eller syke pasienten for å kunne gi livsviktig behandling så fort som overhodet mulig. Men det innebærer også en risiko.

I Norge har vi utallige mange kraftlinjer som ikke er registrert i et digitalt register. Piloten må i samarbeid med resten av mannskapet, som består av redningsmann og anestesilege, bruke sitt blotte øye for å oppdage hinder som kan skape en farlig situasjon.

Det er ikke holdbart, mener flygesjef i Norsk Luftambulanse AS, Erik Normann.

– Dette innebærer en stor risiko for våre mannskap. Hver eneste dag har vi en landing som oppfattes som en risiko for helikoptermannskapet, sier Normann til TV2 Nyhetene.

I januar 2014 traff et helikopter fra Norsk Luftambulanse AS en høyspentledning på Sollihøgda da de skulle lande for å hjelpe en lastebilsjåfør som hadde kjørt av veien. Strømledningen kveilet seg rundt rotoren og det endte fatalt. Helikoptret havarerte, og piloten og legen omkom. Redningsmannen ble hardt skadet.

Det finnes i dag ingen krav til å registrere luftfartshindre som henger lavere enn 15 meter. Nå krever Norsk Luftambulanse AS et digitalt kartsystem med registrering av alle slike hindre.

– Ulykken viser hvor utrolig viktig det er at alle luftfartshindre blir registrert digitalt slik at vi får det inn i våre kartsystem, sier flygesjef Erik Normann.