Stiftelsen Norsk luftambulanse

Kontaktinformasjon til Norsk Luftambulanse AS

E-POST:
postmottak@norskluftambulanse.no

BESØK:
Holterveien 24, 1448 Drøbak

POST:
Postboks 39, 1441 Drøbak

TELEFON:
64 90 44 44

KONTAKTPERSONER:

Rune Midtgaard
Administrerende direktør

Lasse Dahl
Sjef, luftambulansedrift

Anne Mari Jakobsen
Sjef, luftambulansedrift Danmark/juridisk sjef

Erik Normann
Flygesjef

André Thoresen
Redningsteknisk sjef

Mats Torbiornsson
Teknisk sjef

Richard Kogstad
Verkstedssjef

Terje Hove
Kvalitetssjef

Arne Wolff
Økonomisjef

Bjarte Ellingsen
Sikkerhetssjef

Eva Borhaug
HR-sjef