Stiftelsen Norsk luftambulanse

Årets fotokonkurranse

Vi ønsker bilder til neste år kalender, og inviterer alle til å sende inn sine bidrag. I 2018 fyller Stiftelsen Norsk Luftambulanse 40 år og kalenderen vil bli preget av det. Årets fotokonkurranse er derfor todelt. En historisk og en dagens del.

Foto:  Bislett, juni 1978. Et kuvøsebarn leveres. Den lille skal til Rikshospitalet i Oslo sentrum. Fra boken «Når det haster».

Historisk: Vi jakter på gamle, historiske bilder av luftambulansetjenesten. Har du noe som er interessant i arkiv eller fotoalbum? Vi er svært interessert. Du kan gjerne skanne og sende inn et digitalt dokument, og selvfølgelig sende bildene i posten, tydelig merket med returadresse. Vi er helt sikre på at det finnes mange bilder der ute som vi ikke har sett!

I dag og i fremtiden: 40 år med luftambulansetjeneste. Ta bilder av dagens tjeneste. Vis oss hvorfor du er opptatt av at landet har en best mulig luftambulansetjeneste over hele landet. Det å bringe avansert medisinsk akuttmedisinsk hjelp ut dit pasientene er. Et bilde forteller mer enn tusen ord!

Alle innsendte bidrag vil bli vurdert i konkurransen om å være med i kalenderen for 2018. Bilder som kommer på trykk vil få premie.


Praktisk informasjon:
Du kan delta ved å laste opp bidrag her eller ved å laste opp på Instagram med emneknaggen #snlakalender. Hvis du laster via Instagram er det veldig fint om du først tar bildet, og deretter laster opp i Instagram (i motsetning til å ta bildet inne i «appen»). Da har vi mulighet til å få bildet i høy kvalitet dersom det skal være med på trykk.

Når du laster opp bilde via nettstedet vårt, vil du få spørsmål om å skri ve en kort tekst til bildet. Det er ikke påkrevd, men vi er glad om å få vite hvor og når bildet er tatt.  Skriv gjerne også en kort beskrivelse.

Historiske bilder kan gjerne sendes inn som skannet dokument (og gjennom nettsiden vår) Har du ikke skanner, kan du gjerne ta et bilde av bildet og sende inn det. Så kontakter vi deg om akkurat dette bildet er noe vi ønsker å bruke. (vi må som regel ha papiroriginalen for å kunne trykke det). Bilder kan også sendes i posten til:

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Fotokonkurransen 2017, v/Erland Kroken

Postboks 94, 1441 Drøbak

NB: Vi ønsker ikke foto av ulykker eller av pasienter. Siste frist for levering er: fredag 6. oktober.

Delkonkurranse: Ønsker du å delta i delkonkurransen, må bildet/ bildene være oss i hende innen fredag 15.september. Her vil vi kåre flere bilder som sikres plass i kalenderen. Bildene presenteres og stemmes over på våre Facebooksider.

  • Bilder som mottas etter innleveringsfristen blir ikke med i konkurransen
  • Hvis det er gjenkjennbare personer på bildet, må du ha deres godkjennelse for å kunne sende det inn.
  • Er det bilder hvor barn er med, må foreldres samtykke være gitt.
  • Bilder som brukes i kalenderen krediteres fotografen.
  • Hvis vi bruker bildene i andre sammenhenger, tar vi først kontakt og ber om lov.

Lykke til!