Stiftelsen Norsk luftambulanse

Innkalling til regionrådsmøter i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vil du være med på å påvirke arbeidet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse?

I mars og april arrangeres regionrådsmøter, der det skal velges nye regionrådsmedlemmer. Møtene er åpne for alle våre støttespillere. Møt opp og bruk din stemmerett!

Vi trenger engasjerte støttespillere, og søker støttespillere til frivillige verv i regionrådene for å fortelle om hvem vi er, påvirke hva vi gjør og hjelpe oss dit vi vil.

Forslag om saker som ønskes behandlet på regionrådsmøtet må være innkommet til regionrådet senest tre uker før møtet finner sted. Det samme gjelder forslag til kandidater til regionråd og valgkomité (benkeforslag kan ikke fremmes).

Hva gjør regionrådene?
Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen.

Regionrådene skal bidra til å avdekke akuttmedisinske behov, delta i pådriveraktiviteter, myndighetskontakt og nettverksbygging, samt marked- og synlighetsarbeid i samarbeid med stiftelsens administrasjon.

Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA.

Arbeidet i regionrådene er frivillig og ulønnet arbeid.

Oversikt over møter:

Region Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud)
Sted: Vinjehuset i Åmodt (Vinje kommune i Telemark)
Tid: 26. mars 2019, kl. 18.00 – 20.30
Påmelding til: Arild Sørensen: arild.sorensen@snla.no / 918 24 698

Region Øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland)
Sted: Elvarheim, Kulturhuset, Storgata 18, Elverum
Tid: 19. mars 2019, kl. 18.00 – 20.00
Påmelding til: Arild Sørensen: arild.sorensen@snla.no / 918 24 698

Region Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane)
Region Vest har nettopp konstituert et nytt regionråd og avholder ikke rådsmøte i år.
Ev. spørsmål rettes til: Arild Sørensen: arild.sorensen@snla.no / 918 24 698

Region Midt (Møre og Romsdal, Trøndelag)
Sted: Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger,  Levanger
Tid: 19. mars 2019 kl 18.00 – 20.00
Påmelding til: Elin Staveli: elin.staveli@snla.no / 913 95 241

Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
Sted: Clarion​ ​Collection​ ​Hotel​ Aurora (Sjøgata 19, Tromsø)
Tid: 09. april 2019 kl 18.00 – 20.00
Påmelding til: Elin Staveli: elin.staveli@snla.no / 913 95 241