Stiftelsen Norsk luftambulanse

Velkommen til regionrådsmøte i Stiftelsen Norsk Luftambulanse!

Vil du være med på å påvirke arbeidet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse? Meld deg på regionrådsmøte nå – åpent for alle våre støttemedlemmer!

I mars er du som er støttemedlem velkommen på regionrådsmøte i din region, hvor det blant annet skal velges regionrådsmedlemmer. I tillegg til å bruke din stemmerett på møtet, har du mulighet til å på forhånd sende inn forslag til saker du ønsker at skal behandles på møtet, samt forslag til kandidater til regionrådet og valgkomité (benkeforslag kan ikke fremmes). Forslagene sender du til samme e-post som påmeldingen, og førstnevnte må være inne senest tre uker før regionrådsmøtet.

Håper vi sees!

Frivillig i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er tilstede over hele landet gjennom våre frivillige, som er organisert i fem regionråd: Nord, Midt, Øst, Sør og Vest. Hvert regionråd består av 5-9 medlemmer i tillegg til regional og sentral valgkomité 

Regionrådene sikrer lokal forankring og er aktive pådrivere for å sette luftambulansens arbeid og utfordringer på politikernes dagsorden. Som representanter for våre givere får de innsyn og påvirkningskraft i organisasjonen og velger styret i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette skjer på det årlige Rådsmøtet, et samlingspunkt for hele vår organisasjon.   

Hva gjør regionrådene?

  • Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen.
  • Regionrådene er viktige ambassadører for arbeidet i SNLA og skal bidra til kunnskapsspredning og merkevarebygging for SNLA, samt sikre lokal forankring og tilstedeværelse.
  • Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA.
  • Arbeidet i regionrådene er frivillig og ulønnet.

Meld deg på møtet i din region nå! 

Region Sør (Agder, Telemark og Vestfold, Buskerud)
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen 2, 4801 ARENDAL
Tid: 24. mars 2020, kl. 18.00 – 19.30
Påmelding til: Arild Sørensen: arild.sorensen@snla.no / 918 24 698

Region Øst (Oslo, Viken og Innlandet)
Sted: Dombås Hotell, Domaasgrendi 1, 2660 DOMBÅS
Tid: 16. mars 2020, kl. 18.00 – 19.30
Påmelding til: Arild Sørensen: arild.sorensen@snla.no / 918 24 698

Region Vest (Rogaland og Vestland)
Sted: Thon Hotel Maritim, Kongsgata 32, 4005 STAVANGER
Tid: 11. mars 2020, kl. 18.00 – 19.30
Påmelding til: Arild Sørensen: arild.sorensen@snla.no / 918 24 698

Region Midt (Møre og Romsdal, Trøndelag)
Sted: Thon Hotel Ålesund, Kongens gate 27, 6002 Ålesund
Tid: 24. mars 2020 kl 18.00 – 20.00
Påmelding til: Elin Staveli: elin.staveli@snla.no / 913 95 241

Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
Sted: Thon Hotel Kirkenes, Johan Knudtzens gate 11, 9900 Kirkenes
Tid: 18. mars 2020 kl 18.00 – 20.00
Påmelding til: Elin Staveli: elin.staveli@snla.no / 913 95 241