Stiftelsen Norsk luftambulanse

Personvernerklæring

Når du kommuniserer med oss, bruker appene og nettsidene våre eller andre digitale tjenester, gir bidrag/gaver til Stiftelsen Norsk Luftambulanse eller er i kontakt med oss på andre måter, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. For at vi skal ivareta din rett til at vi ivaretar ditt personvern iht Lov om behandling av personopplysninger, vil vi gjerne informere deg om hvordan vi ivaretar dine rettigheter. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvordan personopplysninger samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Ole-Andreas Isdahl. Kontaktinformasjonen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse er:

Adresse:              Storgata 33 A, 0184 Oslo
Epost:                 Info@norskluftambulanse.no
Telefon:               64 90 44 44. Hverdager: 09.00 – 15.00.
Organisasjonsnr:  939 483 136

Dersom du har spørsmål om Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Ole-Andreas Isdahl på e-post
Ole-Andreas.Isdahl@norskluftambulanse.no.

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler
  vi inn 

Vi samler inn og bruker primært personopplysninger for å holde oversikt over støttespillerne våre. Innenfor vårt medisinske forsknings- og utviklingsarbeid bruker vi av og til også data som omfattes av personopplysningsloven, men dette arbeidet er underlagt helt egne rutiner som ikke omfatter støttespillerne våre og som overvåkes av oss selv og NSD – Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste.

Vi samler inn personopplysninger til formål som angitt under:

 1. Innsamling og administrasjon av gaver og donasjoner til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, f.eks.navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, beløp, kontoinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av en støttespilleravtale med deg, eller mottatt gave.
 2. Lagring og bruk av personopplysninger for å skape engasjement, lojalitet og innsamling av nye midler til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. F.eks navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, alder, giver- og støttemedlemshistorikk.

All behandlingen er konfidensiell og skjer kun dersom vi har vurdert det nødvendig å lagre personopplysninger for å oppnå vårt viktigste formål om å redde liv. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal benyttes til dette formålet, kan du kontakte oss så vil vi fjerne dine personopplysninger umiddelbart. Vi vil bestrebe oss på å gi deg mest mulig relevant informasjon ved å se på din giver- og støttemedlemshistorikk,.

 1. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du gir oss på forespørsel og ved å søke på stillingen. Ønsker du ikke det må du reservere deg fra dette i søknadsprosessen.
 2. Dersom du ikke reserverer deg fra «cookies» på nettsiden vår vil vi benytte dette for å samle anonymifisert og aggregert informasjon om bruken av nettsiden vår, og for å tilby persontilpassede annonser om Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin virksomhet og giver- og støttemedlemstilbud. Du kan lese mer om hvilke cookies vi benytter, og hvordan reservere deg mot dette nederst på denne siden.

Vi rapporterer kun til norske myndigheter på bakgrunn av rettslige pålegg.

 1. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovlig hjemmel som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse bruker eget personell til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle opplysninger om deg. Ved bruk av eksterne databehandlere styres dette av en egen databehandleravtale.

 1. Hvor lenge lagrer vi data 

Vi lagrer dine personopplysninger sikkert hos oss så lenge det er nødvendig for utøvelsen av vårt formål.

Dette kan bety at vi lagrer data om deg inntil du selv ønsker å trekke ditt samtykke tilbake. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle lovkrav fra myndighetene slettes når hjemmelsgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsreguleringer.

 1. Hvilke rettigheter har du når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  Retten til dataportabilitet trer i kraft 1. juli 2018 og vi vil ivareta denne retten fra 1. juli 2018.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med Stiftelsen Norsk Luftambulanse på e-post eller telefon som gitt nederst på siden vår. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å melde deg av via linken du finner i alle nyhetsbrev og annen informasjon vi sender ut, eller ved å ta kontakt med oss på e-post eller telefon som oppgitt under kontaktinformasjon.

 1. Klager

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du når som helst ta kontakt med oss. Ønsker du kontakt med Datatilsynet finner du mer informasjon på www.datatilsynet.no.

 1. Informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy

Stiftelsen Norsk Luftambulanse bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedene våre. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Ved å besøke våre nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.

Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger:

 • Google Analytics benyttes for å forbedre, administrere og opprettholde kvaliteten på norskluftambulanse.no. Denne informasjonen lagres automatisk og forteller oss hvilke typer nettlesere, enheter og operativsystemer som benyttes på vårt nettsted, samt hvordan du kom inn på nettstedet, hvilke sider hos oss du benyttet, og hvor lenge du var inne på norskluftambulanse.no. Data fra Google Analytics brukes for å optimalisere nettstedet, basert på bruksmønster. Vi analyserer hvilke sider som er mest lest, og hvilken informasjon det søkes etter. Dataene benytter vi til å justere og tilpasse nettstedet fortløpende, slik at opplevelsen blir best mulig for våre brukere.
 • Siteimprove benyttes for å forbedre, administrere og opprettholde kvaliteten på norskluftambulanse.no.
 • Google Tag Manager benyttes til å organisere og styre script som kjører på våre nettsteder.

Facebook Pixel (se Facebooks cookie policy)

Vi bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook. Benyttes for å vise annonser for Stiftelsen Norsk Luftambulanse i Facebooks ulike applikasjoner og løsninger, samt Facebooks audience network. Pixelet gir oss muligheten for å treffe nettbrukere som har besøkt norskluftambulanse.no. Dette er anonymt og informasjonskapslene kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Disse informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger (navn, telefonnummer, e-post- eller postadresse), de baserer seg utelukkende på IP-adresse. Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook.

Slette informasjonskapsler/cookies:

Dersom du ønsker å fjerne allerede lagrede informasjonskapsler kan du gjøre dette via nettleseren din. Klikk/trykk på menyen og se etter valget for å tømme eller slette logg, nettsteddata og/eller informasjonskapsler. Hvis du ikke klarer å finne frem kan du benytte brukerstøtten eller hjelp-funksjonen for din nettleser og søke etter ”cookies”. Du kan også reservere deg mot informasjonskapsler hos Google og AdForm på deres respektive nettsteder. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at reservasjon mot informasjonskapsler vil medføre at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt. Dette inkluderer norskluftambulanse.no.

Bruk og videreformidling av personopplysninger

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte, i samsvar med lov om behandling av personopplysninger.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan bruke dine personopplysninger for å kommunisere med deg om ditt støttespillerforhold eller din bruk av våre tilbud og tjenester. Stiftelsen Norsk Luftambulanse forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre interne avdelinger, samt enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med kampanjer. I slike tilfeller vil det foreligge en databehandleravtale med våre samarbeidspartnere.

Sikkerhet

Stiftelsen Norsk Luftambulanse tar behandlingen og forvaltning av dine personopplysninger på alvor. All utveksling av personopplysninger sendes kryptert med såkalt SSL. Utveksling av kredittkortinformasjon ved nettbetaling eller enkeltgaver håndteres av våre leverandører av betalingsløsninger; NetsDIBS 

 Appen Hjelp 113 har i tillegg sin egen personvernerklæring:

Personvernregler for Hjelp 113 på iOS

Personvernregler for Hjelp 113 på Android

Oslo, 07.12.18