Stiftelsen Norsk luftambulanse

Tragisk ulykke

Norsk Luftambulanse AS bekrefter at et av våre helikoptre har nødlandet eller havarert ved Sollihøgda.

Norsk Luftambulanse AS har satt krisestab og iverksatt kriseplan.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere ytterligere  før vi har oversikt over situasjonen.

Vi legger ut meldinger her fortløpende.

kl.12:01:  Det er med stor sorg vi bekrefter at to av de som var ombord i legehelikopteret har omkommet. De pårørede er varslet.

Alle våre ansatte er sterkt berørte av denne hendelsen. Vi ber om forståelse for at vi nå konsentrerer oss om de nærmeste pårørte og våre ansatte.

kl: 15.00 Vi hadde en pressebrief ved vårt hovedkontor litt før klokka 14:00. Vi prioriterer nå de pårørende og våre ansatte. Vi håndterer situasjonen etter gjeldende kriseplaner og har kontakt med politiet, havarikommisjon og øvrige mydighetsorganer.

Tirsdag 14. januar klokka 21.30:

Det blir holdt pressebrief i Stiftelsen Norsk Luftambulanses lokaler i Drøbak onsdag 15/1 klokken 10.00. Vi vil åpne for spørsmål, men pr tirsdag kveld vet vi ikke om vi har ny informasjon.

Det har vært en dag preget av sorg for NLA AS. Pilot Bjørn Nergård og luftambulanselege Anders Nakstad er bekreftet omkommet, mens redningsmann Sondre Bjartland er skadet og innlagt på OUS.

Hele organisasjonen er sterkt preget av hendelsen, og vårt fokus er å ta vare på pårørende, ansatte og andre berørte. Samtidig starter Havarikommisjonen sine undersøkelser, og vi vil bidra til dette arbeidet. Arbeidet med å avdekke årsaken til ulykken er en omfattende prosess. Dette arbeidet kan ta tid, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare på spørsmål rundt årsak til havariet.

Når det gjelder politiets forsøk på å kalle opp helikopteret uten å få kontakt, er Norsk Luftambulanse AS kjent med politiets uttalelse. Det er for tidlig å si om det var det nye nødnettet eller det gamle helseradionettet som var i bruk på Sollihøgda. NLA AS avventer videre undersøkelser for å få mer informasjon rundt dette.

Mange har spurt om NLA AS’ helikoptre har en såkalt ”black box”, som tar opp kommunikasjonen i fartøyet. Helikoptere av denne størrelsen, EC135 P2+, har ikke voice recorder eller flight data recorder av hensyn til vekt.

NLA AS er en organisasjon i sorg, og våre tanker går til de pårørende og alle som er berørt. Norsk Luftambulanse AS’ operasjoner må fortsette, og beredskapen opprettholdes fra alle våre åtte baser.