Stiftelsen Norsk luftambulanse

Hele landet ser til livreddende sørlandsk metode

Ambulanseteknikk fra Sørlandet har endret måten å frakte skadde, bevisstløse pasienter på, og nå følger både nasjonale og internasjonale fagmiljøer etter. Overlegen som var med på å utforme prosedyren disputerte torsdag for sin doktorgrad om temaet.

– Det hjelper lite å unngå å bli lam dersom du dør fordi du ikke får puste, sier Per Kristian Hyldmo, overlege ved Sørlandet sykehus og doktorgradsstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

I 2005 endret ambulansepersonellet på Sørlandet måten de fraktet skadde, bevisstløse pasienter på. Det var lenge vanlig praksis å la bevisstløse ligge på ryggen i frykt for at å vende dem over på siden kunne føre til alvorlige nakkeskader. Spørsmålet om hvorvidt pasienten får puste eller ikke ble imidlertid avgjørende da ambulansetjenesten på Sørlandet sykehus for tolv år siden bestemte seg for å bytte metode.

– Å ligge på ryggen når man er bevisstløs kan være farlig. Tunga kan blokkere svelget, og oppkast og blod kan renne ned i lungene, sier Hyldmo.

Ved å ta i bruk noe de kaller traumesideleie, der to personer utfører jobben mer skånsomt og med mulig bruk av nakkekrage for å stabilisere hodet, kan man ta hensyn til både pust og nakke. Det viktigste er å sørge for at pasienten har frie luftveier og får puste.

Forsker på hva som er best
Hyldmo, som disputerte for sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger torsdag, har forsket på det ambulansetjenesten på Sørlandet startet med for ti år siden. Han var selv med på avgjørelsen om å bytte teknikk den gangen, og ville senere finne ut om det var farlig å ligge på ryggen når man er bevisstløs eller å bli snudd på siden hvis man har nakkebrudd. Med sin doktorgrad bygger han nå ut den erfaringsbaserte kunnskapen med forskningsbasert kunnskap.

Doctor Per Kristian Hyldmo©Fredrik Naumann/Felix Features– Det er mange som tenker at vi visste dette fra før. Vi trodde det, ja, men nå vet vi mer om at det antakelig er riktig, sier forskeren.

Forskningen, som er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, har blitt gjort både ved to store, internasjonale litteraturstudier, samt forskning på lik i USA. Resultatene, som Hyldmo legger frem under disputasen torsdag, viser at det er bedre å ligge på siden for å ha frie luftveier, og at traumesideleie sannsynligvis ikke er farlig for pasienter med nakkebrudd hvis det gjøres skånsomt.

Nasjonalt og internasjonalt gjennomslag
Hyldmo, som i dag er leder for Traumeenheten ved Sørlandet sykehus, har vært faglig leder i en ekspertgruppe som basert på erfaringen og forskningen har utarbeidet en ny prosedyre de anbefaler hele landet å ta i bruk.

– Målet med dette er at det skal være lik praksis for ambulansepersonell, legevaktsleger og luftambulansepersonell over hele landet. Noen lar bevisstløse ligge på ryggen, andre ikke. Noen bruker nakkekrage, andre ikke.

Traumesideleiet brukes i dag i hele Norge, i tillegg til å stå i skandinaviske retningslinjer. Amerikanske fagmiljøer har også begynt å innføre prosedyren.