Stiftelsen Norsk luftambulanse

Har du møtt en av våre ververe?

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber alltid med å skaffe midler til vårt viktige arbeid. I den anledning vil våre representanter gå fra dør til dør i hele Norge i perioden mai til oktober 2018 for å fortelle om vårt arbeid og signere opp nye faste givere.

Hvordan kjenner man igjen en verver fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse?

Alle våre ververe skal uoppfordret vise et identifikasjonskort med navn og bilde av seg selv. De vil bære flere plagg med vår logo på slik at det kommer tydelig fram at de jobber for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Slik ser våre ververe ut:

Bekledning verver 2018

Du kan trygt støtte vårt arbeid

Dersom du velger å støtte oss i møte med en verver, vil ververen sette opp en avtalegiro med fast månedlig trekk. Denne avtalen vil være aktiv helt til du selv avslutter den. Ververen vil be om kontonummer, navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer for å kunne sette opp avtalen. All denne informasjonen kan du trygt oppgi. Våre ververe vil ikke be om kontanter, og av sikkerhetshensyn vil de ikke kunne motta noen heller.

Inntektene fra dette arbeidet gjør de mulig å drive forskning og utvikling for en stadig bedre luftambulansetjeneste i Norge. Slik kan flere alvorlig skadde eller akutt syke få en raskere og bedre behandling der de er. I Norge skal ingen miste liver grunnet sen eller mangelfull medisinsk behandling. Vår forskning og utvikling redder liv.

Om du har spørsmål, ta kontakt med giverservice på telefon 64 90 43 00