Stiftelsen Norsk luftambulanse

Gi et julegavebidrag til livsviktig forskning og utvikling

Stadig flere bedrifter velger å støtte ideelle organisasjoner med et julegavebidrag. I år får de som velger å støtte Stiftelsen Norsk Luftambulanse med 15 000 kroner eller mer en hyggelig gave som takk: Et flott innrammet bilde av legehelikoptret under trening utenfor Vestfold.

Maren Ranhoff Hov med historiens bilde

Maren Ranhoff Hov med bildet vi sender som takk for julegavebidrag over kr 15 000.

Lege i spesialisering i nevrologi og forsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Maren Ranhoff Hov, har de siste fire årene forsket på å stille slagdiagnose utenfor sykehus. Våren 2018 skal hun disputere for sin doktorgrad. Hennes forskning er helt og holdent betalt med støtte fra bedrifter og privatpersoner.  – Jeg er svært ydmyk og glad for å ha fått denne muligheten, og takker alle som støtter dette arbeidet. Jeg synes også at det er veldig hyggelig at vi sender dette flotte bildet som en liten takk, sier hun.

Maren er lidenskapelig opptatt av hjernen. Hvert eneste år rammes ca. 12 000 mennesker av hjerneslag. Det vil si 40 om dagen. Heldigvis finnes god behandling, hvis de bare får den i tide. Pasientene må behandles i løpet av de aller første timene for å få full effekt, og diagnosen kan bare stilles etter at hjernen er skannet med en CT. Sentralt i forskningsprosjektet er en egen hjerneslagsambulanse med en CT. Dette forsker Maren på sammen med flere stipendiater i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Dette har gitt resultater: Blant annet ble den aller første pasienten i verden behandlet for slag utenfor sykehus i denne ambulansen. – Målet videre er å få denne behandlingen inn i et legehelikopter. Alle i Norge må få bedre behandling når et hjerneslag rammer, sier Maren.
Hun er tydelig på at forskningen hennes ikke hadde vært mulig uten støtten. – Jeg er så glad for at bedrifter og privatpersoner støtter dette arbeidet. Uten denne støtten hadde vi ikke kunnet drive denne livsviktige forskningen.  Tusen takk, avslutter hun.

Les mer om Maren Ranhoff Hov: https://norskluftambulanse.no/vare-forskere/maren-ranhoff-hov/

Les mer om vedens første slagpasient utenfor sykehus:  https://norskluftambulanse.no/forste-pasient-i-slagrevolusjonen/