Skip to main content

Smertebehandling utenfor sykehus

Det er ofte vanskelig å gi smertestillende medikamenter i et venekateter både til voksne og barn utenfor sykehus. Det kan være vanskelig fordi pasienten er skadet, fordi det er mørkt og kaldt, eller fordi barn er redde for stikk. Kan ambulansearbeidere gi smertebehandling ved å sprøyte medisiner inn i nesen? Det er noe av det luftambulanselege og stipendiat Lars Olav Fjose vil finne ut i et nytt forskningsprosjekt.

Lars Olav Fjose

Smertebehandling

Lars Olav Fjose

lars.olav.fjose@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Fridtjof Heyerdahl, overlege, Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus Seniorforsker, Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Medveiledere
Marius Rehn, overlege, Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus Fagsjef forskning, Stiftelsen Norsk Luftambulanse / Theresa Olasveengen Professor ved Universitetet i Oslo, forsker og overlege, Oslo universitetssykehus / Lars Øivind Høiseth, overlege, Oslo universitetssykehus
Samarbeids­partnere
Sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Hva forsker du på?

Jeg forsker på smertestillende behandling av barn og voksne utenfor sykehus. Jeg ønsker å studere to typer smertestillende medikamenter som vi kan bruke i ambulansetjenesten.

Den ene smertestillende medisinen, fentanyl, kan gis som en sprut i nesa, og den andre medisinen, metoxyflurane, kan pustes inn via en slags fløyte. Vi ønsker å sammenlikne disse to medikamentene, og samtidig se på hvordan medikamentene virker på pasienter med skader.

Videre har vi et prosjekt i Sykehuset Innlandet sin ambulansetjeneste hvor vi ser på om det lar seg gjøre å gi to typer smertestillende medisiner i nesa til barn med sterke smerter. Det er ofte vanskelig å legge inn kanyle i en vene på barn, fordi barna er redde for stikk og fordi det kan være vanskelig rent teknisk.

Vi har også brukt et medikament som heter ketamin til pasienter med skadesmerter i ambulansetjenesten. Jeg ønsker å evaluere disse prosjektene og vurdere om medikamentene kan brukes av flere ambulansetjenester.

Hvordan skal du finne ut av det?

For å kunne sammenlikne på en god måte skal vi lage en forskningsstudie som sammenlikner metoxyflurane og fentanyl i nesa med morfin. Studien må gjennomføres på en trygg og fornuftig måte, slik at resultatene kan brukes til å si noe om disse medikamentene.

I en annen studie, i et forskningslaboratorium, skal vi se hvordan disse medikamentene virker på modeller av skadede pasienter.

Forskning på et slikt felt er komplisert, og krever samarbeid mellom mange. Jeg samarbeider med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Universitetet i Oslo, NTNU på Gjøvik, mange ambulansearbeidere i Innlandet og kanskje andre ambulansetjenester i Norge.

Hvorfor er dette viktig?

Det er egentlig ikke forsket nok på smertestillende behandling utenfor sykehus. Det er ofte vanskelig å gi smertestillende medikamenter i et venekateter – altså rett i blodåren – både til voksne og barn utenfor sykehus. Det kan være vanskelig fordi pasienten er skadet, fordi det er mørkt og kaldt, eller fordi barn er redde for stikk.

Pasientene ønsker å få tidlig smertestillende behandling. Det kan ha skadelig langtidseffekt på pasienter å ikke få effektiv smertestillende behandling. De som jobber i ambulansetjenesten ønsker også å kunne gi gode og sikre smertestillende medikamenter til sine pasienter tidligere.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasienter og prehospital medisin?

Forskning på dette området kan kanskje bidra til å utligne forskjeller vi har i tilbudet til pasienter med smerter utenfor sykehus i Norge og andre steder, både inne på sykehus og i andre ambulansetjenester i andre land. Enklere og sikker smertestillende behandling kan bidra til at ambulansearbeidere kan starte tidligere med behandlingen. Kanskje kan de starte smertestillende behandling før luftambulansen kommer frem, eller kanskje kan det føre til at det ikke er nødvendig med luftambulanse fordi behandlingen er enklere. Samlet sett kan kanskje dette bidra til at flere oppgaver kan løses tidligere av ambulansetjenesten.