Stiftelsen Norsk luftambulanse

– Ventet for lenge med tøffe korona-tiltak

– Helsemyndighetene burde ha lyttet til fagmiljøene og vært enda tidligere ute med strenge restriksjoner i kampen mot korona-smitten, mener sjeflege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther

På grunn av den raske spredningen av koronaviruset i Norge, har Helsedirektoratet skjerpet anbefalingene. Nå stenges også skoler og barnehager.

– Det er helt riktig å gjøre, men tiltakene kommer nok litt for sent, mener sjeflege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Mange medisinske ledere tar til orde for at tiltakene burde ha vært enda strengere, og kommet enda tidligere.

– Jeg forstår at helsemyndighetene sitter i en vanskelig situasjon. Samtidig mener vi de vil være tjent med å lytte mer til fagmiljøene, som er ganske samstemte i at det er for lite restriksjoner for folk flest. Det var på høy tid å stenge skoler, barnehager og universiteter, sier Sollid.

For mye nøling

Generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius deler sjeflegens bekymring.

– Føre var-prinsippet er ekstremt viktig for å forhindre at smitten sprer seg i samfunnet. Jeg føler at myndighetene løper etter for å lappe på. De venter og ser, før de gjør tiltakene. Den nølingen syns jeg er betenkelig, sier Lossius.

Alt tyder på at det er for sent å stoppe smitten fullstendig i Norge. Nå gjelder det å bremse spredningen, for å spre smittetilfellene utover i tid.

– Dersom veldig mange blir korona-syke samtidig, vil man få et høyt sykefravær og en svært vanskelig situasjon for mange samfunnskritiske institusjoner, som for eksempel helsevesenet. De vil være dårligere rustet enn tidligere, samtidig som de får flere pasienter som skal håndteres, sier sjeflege Stephen Sollid.

Sjeflege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

Bør bli strengere

For å bremse spredningen av koronaviruset, mener han tiltakene nå må strammes inn, spesielt for ansatte i helsevesenet.

– Alt helsepersonell bør pålegges å være restriktive med reising, unngå unødvendig kontakt med andre og unngå offentlig transport. Smitten finnes ikke lenger bare i spesielt belastede områder, men kan være nesten hvor som helst i samfunnet, sier Sollid.

Han oppfordrer alle til å være lojale mot de påleggene som kommer, ikke bare i arbeidstiden.

– Vær oppmerksom på risikoen og ta forholdsregler. Unngå folkemengder. Dersom du tror du kan ha tatt på smitte, bør du ikke ta deg i ansiktet før du har vasket hendene, råder den erfarne luftambulanselegen.

Beordres til hjemmekontor

Ansatte som er på jobb bør ikke håndhilse eller klemme, og bør holde avstand til hverandre på møter og i lunsjen.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse var tidlig ute med å iverksette strenge tiltak for sine ansatte og la seg på en strengere linje enn det myndighetene anbefalte. Nå skjerpes tiltakene ytterligere. Heretter skal alle jobbe fra hjemmekontor, aktiviteter avlyses og all reising og bruk av offentlig transport begrenses til det som er absolutt nødvendig.

– Vi har tette relasjoner til datterselskapet NLA AS som driver luftambulansetjeneste i Norge, og vi har ansatte som sitter i kliniske stillinger i helseforetakene. Vi gjør alt vi kan for å forhindre at de blir smittet. Samtidig kan mange av oss gjøre jobben vår tilfredsstillende fra hjemmekontoret, sier Sollid.

Luftambulansebasene er nå stengt for besøk fra eksterne.