Stiftelsen Norsk luftambulanse

– En seier for pasientene

Stortinget ønsker en utredning av luftambulansetjenesten, med mulighet for samarbeid med ideelle. Et viktig skritt i riktig retning, mener Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Det er ønskelig å vurdere dagens anbudsordning i luftambulansetjenesten og se på løsninger for at staten tar over driften, med mulighet for samarbeid mellom det offentlige og ideelle organisasjoner.

Det er konklusjonen til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget etter forrige ukes høring om situasjonen med svekket beredskap for ambulanseflyene og anbudsordningen for luftambulansetjenesten.

Her kan du lese hele Stortingets innstilling

Mer helse for pengene
– Dette er en seier for pasientene og til innbyggernes beste. Vi er positive til at politikerne ønsker å utrede dagens ordning og vil se på muligheter for et samarbeid mellom offentlige og ideelle aktører, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at dagens ordningen bør endres. Det er behov for stabile og langvarige kontrakter – helst med organisasjoner som ikke har mål om å tjene penger på å drive luftambulanse. Det vil gi mer helse for pengene.

Les også: Ideelle organisasjoner bør drive luftambulansetjenesten

Innovasjonskraft
Lossius advarer derfor mot at staten velger en modell hvor det offentlige driver denne tjenesten alene, uten bidrag fra ideelle organisasjoner som Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Vårt standpunkt er at Stiftelsen Norsk Luftambulanse bør operere tjenesten i et nært samarbeid med staten. Da vil Norges befolkning få en luftambulansetjeneste som kombinerer 40 års erfaring, med fortsatt omfattende forskning og utvikling, basert på den folkedugnaden Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer.

– Legehelikoptertjenesten er et eksempel på en tjeneste som er bygd stein på stein over 40 år. Vårt datterselskap Norsk Luftambulanse AS drives non-profit, og som eier tar vi ikke ut én krone i utbytte. Vi ønsker ikke å tjene penger på helse, slik kommersielle aktører vil, vi ønsker å bruke penger på helse. Bidrag fra våre givere har ført til både medisinske og tekniske nyvinninger som er i bruk i dagens luftambulansetjeneste, og som bidrar til at vi er verdensledende på dette feltet, sier Lossius.

FOTO: Nadia Frantsen.
En liten baby er født for tidlig på et hotellrom, og sammen må besetningen i luftambulansen gjøre det de kan for å gi riktig og god behandling. Hvert år får leger, piloter og redningsmenn i luftambulansetjenesten trene sammen på reelle scenarier, flere dager i strekk og uten å bli avbrutt av oppdrag og vakter. Denne ekstra treningen gir økt kompetanse og bedre samhandling, og betales med innsamlede midler av giverne til Stiftelsen Norsk Luftambulanse.