Stiftelsen Norsk luftambulanse

En seier for pasientene

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er glad for at Arbeiderpartiet holder muligheten åpen for at ideelle organisasjoner også i framtiden kan bidra til driften av luftambulansetjenesten.

– Befolkningen i Norge trenger en stabil og god luftambulansetjeneste. Når Arbeiderpartiet åpner opp for å utrede en modell for offentlig-ideelt samarbeid, er det i tråd med det vi mener skaper jobbtrygghet for de ansatte, og en god helsetjeneste for pasientene, sier Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Han har lest det første utkast til Arbeiderpartiets nye stortingsprogram, og er fornøyd med det han leser. Arbeiderpartiet vil ha statlig overtakelse av luftambulansetjenesten, men sier samtidig at de også de vil ha utredet en modell for samarbeid med ideelle om tjenesten.

Luftambulansetjeneste med legehelikopter ble startet i 1978 av legen Jens Moe og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Målet var at luftambulanse skulle bli en statlig helsetjeneste.

– At Stortinget i 1988 vedtok at tjenesten skulle bli statlig, er det beste som har skjedd tjenesten, mener Lossius. Med en nasjonal tjeneste har vi kunnet bygge ut luftambulansetjenesten slik at hele landet får lik hjelp uansett hvor vi bor. Gjennom et 40 års langt uformelt offentlig-ideelt samarbeid har vi greid å få en tjeneste som er blant de beste i verden. At dette videreføres, vil komme pasientene til gode, sier Lossius.

Når framtidas modell for luftambulansetjenesten skal utformes, bør vi bygge videre på det gode samarbeidet mellom det offentlige helsevesen og Stiftelsen Norsk Luftambulanse, mener Lossius. Nå er han spent på hvordan de andre partiene vil se på saken i sine stortingsprogram.

– Stiftelsen Norsk Luftambulanse er glad for at Arbeiderpartiet ser verdien fra oss som ideell organisasjon, og vi er klare for å ta det offentlige/ideelle samarbeidet inn i mer formelle rammer. Det vil sikre en kontinuerlig utvikling av luftambulansetjenesten og være til det beste for pasientene. I tillegg vil våre dyktige ansatte blir skjermet fra anbudsprosesser som skaper stor utrygghet, poengterer Lossius.

– Vi er klare for å levere det staten ber om.

Generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius.