Stiftelsen Norsk luftambulanse

ECMO-appen samler trådene

For å sikre optimal behandling av ECMO-pasienten, samles all informasjon på ett sted og er tilgjengelig for alle som skal ha tilgang til den i en app utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Per Bredmose har vakt, og det er behov for en ECMO-transport fra et eksternt sykehus til Rikshospitalet. På én formiddag måtte han ta 42 telefonsamtaler for å planlegge transporten. 42 samtaler med ulike personer som inneholder viktig og vesentlig informasjon og oppdateringer om behandling, utstyrsbehov, status på pasienten med mer.

Det sier seg selv at det blir vanskelig å holde oversikt.

Riktig informasjon til riktig tid
For å sikre optimal behandling av pasienten, samles all informasjon på ett sted og er tilgjengelig for alle som skal ha tilgang til den i en app utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Appen fungerer som informasjonskanal og har i tillegg en telefonliste. På den måten reduseres tidsforbruket og antall samtaler, og det kan sendes SMS til alle som er tatt inn i teamet som jobber med den aktuelle transporten.

De kan i tillegg følge med på oppdraget underveis, slik at sykehuset kan planlegge ankomst.

– Det er ekstremt ressurskrevende å holde alt vi gjør oppdatert, men appen gir riktig informasjon til riktig tid. Planleggingsfasen, transportfasen og sykehusfasen blir mer smidig og kan planlegges bedre. Da vet sykehuset hva slags behandling som er satt i gang og de får informasjon om hva som skal være klart til vi kommer. Dette verktøyet er til stor nytte for oss og kommer pasientene til gode, sier Bredmose.

Bidragene som teller
Gjennom forskning, utvikling og innovasjon ønsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse å drive frem løsninger, kunnskap og kompetanse ut over det staten kan tilby.

ECMO NLA Per Brendmose ©Fredrik Naumann/Felix Features

Terje Strand, klinikksjef for prehospital klinikk ved Oslo Universitetssykehus. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Featues)

– Det er lite rom for å ivareta innovasjon i den statlige luftambulansekontrakten, og vi er derfor avhengige av en motor som det stiftelsen er. Det gir tid og rom for innovasjon og utvikling lokalt, og det må skje i de rette miljøene. Dette er helt nødvendig om vi skal være i forkant og tilby pasientene best mulig behandling og henge med i den medisinske utviklingen i fremtiden, sier Terje Strand.

Vil utvikle nasjonale prosedyrer
Statistikken viser at det er et økende behov for spesialiserte intensivtransporter. Store geografiske avstander gjør det naturlig å benytte luftambulansetjeneste til denne type oppdrag. I tillegg er det i dette fagmiljøet vi finner den bredeste interhospitale transportkompetansen, uavhengig av hvilket transportmiddel som benyttes.

Gjennom prosjektet «avanserte intensivtransporter» vil Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidra til utvikling av de krevende ECMO-transportene, med fokus på forbedring av varslingskriterier, utstyr og innfesting av dette og godkjenning av utstyr for flyging. Det er i tillegg et mål å etablere nasjonale prosedyrer for ECMO-transporter.

– I dag eksisterer ikke nasjonale prosedyrer, og transportene kan dermed utføres ulikt fra gang til gang. Vi ønsker å etablere samme system for alle, noe som er viktig for pasientene. Vi har også gitt alle som flyr kurs i sikkerhet i og rundt fartøyene og sørget for at de har hensiktsmessige klær når de skal ut til pasienten, sier fagsjef Kjell Otto Fremstad, som er prosjektleder for dette prosjektet.