Stiftelsen Norsk luftambulanse

Dette har din støtte gått til i 2019

Takket være deg har vi fått til mye i 2019. Her er fem av prosjektene vi jobber med:

Vil redde flere med infarktambulansen

Hvert år får 13.000 nordmenn hjerteinfarkt. Stipendiat Lars Jacobsen skal se nærmere på om personell kan stille infarktdiagnosen allerede i ambulansen.     

Å kunne sende en pasient med infarkt til riktig sykehus kan redde liv. I dag blir det tatt hjerteprøver med EKG-maskin av pasienten i ambulansen når det er mistanke om infarkt. Men det er dessverre ikke alle infarkt som vises på EKG.    

I forskningsprosjektet blir ambulansearbeidere spesialtrent til å ta ultralyd og hurtigtester av blod. Dataene fra testene blir deretter sendt rett til legen slik, at det kan utredes om det er et infarkt og om pasienten skal sendes rett til sykehus med PCI-behandling (utblokking av blodårene). Blir et infarkt utredet raskt nok kan flere pasienter overleve og unngå senskader.

Infarktambulansen er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark.

Illustrasjon av helikopter

Akutthjelpere

I løpet av 2019 har vi, takket være deres støtte utdannet 658 nye akutthjelpere, og gjennomført 235 re-treningskurs for de som allerede er akutthjelpere.

Akutthjelpere er brannmenn som er kurset i akuttmedisin, og siden 2010 har vi utdannet over 4.500 akutthjelpere over hele landet.

Daglig rykker brannvesenet ut på medisinske oppdrag, og i snitt er brannvesenet på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell. Derfor er det viktig at de har kunnskapen som skal til for å kunne utøve akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter. Mange steder i landet har disse akutthjelperne reddet liv mens de har ventet på ambulansen.

Har din kommune akutthjelpere? Sjekk i kartet under og les mer om akutthjelperne her.

Illustrasjon av helikopter

Utvikling av app som skal avdekke hjerneslag i ambulansen    

I dag kommer under halvparten av pasientene med hjerneslag til sykehus innen tiden hvor effektiv behandling kan gis. Stipendiatene Mona Guterud og Helge Fargerheim Bugge vil endre dette.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet en app som sammen med e-læring skal sette ambulansearbeidere ved Oslos fem ambulansestasjoner i stand til å gjenkjenne hjerneslagpasienter. Når en pasient får slag, er rask kontakt med 113-sentralen og deretter rask transport til sykehus viktig for utfallet.    

Prosjektet som har fått navnet ParaNASPP (Paramedic Norwegian Acute Stroke Prehospital Project), har som mål å vise at det kan gis bedre hjerneslagdiagnostikk utenfor sykehus og at flere pasienter dermed kan komme til riktig behandling.      

Prosjektet er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus.

Illustrasjon av helikopter

Snart 100 værkameraer i Norge    

Takket være bidragene fra støttemedlemmene våre nærmer vi oss 100 værkameraer i Norge.

Været kan ha stor innvirkning på om redningsmannskapet klarer å komme seg til pasienten eller ikke.   I dag er det blitt satt opp nesten 100 kameraer rundt om i landet som gjør det mulig for pilotene å ta beslutningen om det er vær til å fly, eller om de må involvere andre ressurser til må hente pasienten. Tidligere hadde pilotene kun generelle værmeldinger å forholde seg til.   

– Uten kameraene sitter vi igjen med udetaljerte værmeldinger som mest sannsynlig ville ført til at vi måtte ha kansellert flere oppdrag, eller dratt på oppdrag hvor vi ikke hadde kommet frem, sier Jens Fjelnest, helikopterpilot i Norsk Luftambulanse AS.

Kameraene gir detaljert informasjon om været på noen sekunder, uavhengig av flyplasser og sykehus. At dataene er blitt visualisert har gjort arbeidet mye mer effektiv og har bidratt til økt sikkerhet.   

Sammen med satellitt, radar og andre metoder er kameraene en integrert del av bakgrunnsmaterialet for værvarsling til sivil og militær luftfart i Norge. Også politiet, hovedredningssentralen og 330-skvadronen er noen av de andre som bruker systemet daglig.

Illustrasjon av helikopter

SmartLab – fra ideer til virkelighet    

Tidligere i år ble SmartLab lansert. Dette er en inkubator for å kunne fange opp gode ideer fra de operative i luftambulansetjenesten, sette de i system og bidra slik at de blir realisert.

I SmartLab lages og testes produkter som potensielt kan bidra til en bedre legehelikoptertjeneste. Det kan være medisinsk, flyoperativt eller redningsteknisk.    

Mannskapet på legehelikoptrene vet hva det er behov for, og kommer ofte med gode ideer til prosjekter og løsninger. Dette er en måte for dem å løse et behov – spesielt for pasienten.

I år har SmartLab fått tilsendt 27 søknader. Ideene må kunne dekke et behov og bidra til å heve standarden på legehelikoptertjenesten eller styrker den akuttmedisinske behandlingen utenfor sykehus.