Stiftelsen Norsk luftambulanse

Dette gjør du ved trafikkulykker

Vær forberedt på å hjelpe og følg disse stegene hvis du opplever å være førstemann til en trafikkulykke.

Sikre – varsle – hjelpe!
Handlingsrekkefølgen ved ulykker hjelper deg å huske de viktigste tiltakene som kan utføres mens du venter på profesjonell hjelp. På neste side viser vi deg hva du bør gjøre hvis du kommer først til en trafikkulykke.

Din innsats på et ulykkessted kan redde liv
En ulykke kan øke i omfang ved at andre biler kjører inn i vraket. Ved å sette ut varseltrekant, og plassere din egen bil med varselblink i god avstand, bidrar du til å hindre ytterligere skade.

Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Dersom noen sitter bevisstløse med snorkende eller manglende pustelyder, er det et tegn på at luftveiene ikke er tilstrekkelig åpne. Ved å løfte hodet i nøytral poisjon kan du gjøre det mulig for den skadede å puste godt nok igjen.

Mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, også om sommeren. Ved å legge varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadede hindrer du nedkjøling.

Du får hjelp av operatøren på medisinsk nødtelefon
I samarbeid med operatøren på akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) 113 vil du kunne gjøre en flott innsats for den som er skadet. Mens du venter på ambulanse vil operatøren på 113 gi klare beskjeder om hva du bør foreta deg. Om nødvendig får også veiledning i førstehjelp.

Hva skjer når du ringer 113?
Når du ringer medisinsk nødtelefon 113 kommer du til nærmeste akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Disse er plassert ved store sykehus rundt om i landet. Den som svarer er som oftest en spesialutdannet sykepleier eller erfarent ambulansepersonell. Operatøren vil lede deg gjennom samtalen og spørre etter informasjon som fort kan bli glemt.

1: Sikre skadestedet og sørg for egen sikkerhet

trafikkulykke4

 • Skaff deg rask oversikt og vurder situasjonen
 • Plasser egen bil i god avstand fra de involverte kjøretøyene slik at brannvesen og ambulanse får plass til sine kjøretøy
 • Bruk refleksvest
 • Sett ut varseltrekanter i begge fartsretninger (helst 150 meter unna) – få om mulig noen andre til å gjøre dette
 • Skru av tenningen på bilene og hindre at noen røyker i området

2: Varsle medisinsk nødtelefon så raskt som mulig

trafikkulykke5
 • Om mulig bør du holde kontinuerlig kontakt med 113-operatøren
 • Dersom samtalen brytes, ring raskt opp igjen
 • Hvis dårlig batteri (eller samtale fra fasttelefon) bør du oppgi ett eller flere telefon­numre som operatøren kan ringe deg opp på i ettertid

3: Hold frie luftveier på bevisstløse

trafikkulykke3
 • Løft opp hodet til normal stilling og hold det stødig
 • Lytt etter pust – om nødvendig forsøk å trekke underkjeven fram med fingrene – dette gjør det mulig for luft å passere samtidig som det stabile grepet gjør at eventuelle nakkeskader skånes
 • Bevisstløse som ikke er inne i et vrak bør legges i sideleie – pass da på å bevege hodet, nakke og rygg som en enhet
 • Kontroller at pasienten puster, og sjekk at luftveiene holdes frie
 • Forsøk å fjerne væske og fremmedlegemer fra munn og svelg

4: Hindre varmetap og stans ytre blødninger

trafikkulykke1
 • Forebygg varmetap – legg tepper, klær og bobleplast over, og hvis mulig også under den skadede for å hindre varmetap
 • Legg trykkbandasje eller direkte trykk på store blødende sår – bruk om mulig hansker