Stiftelsen Norsk luftambulanse

Caravanklubb med egen innsamlingsaksjon

Caravanklubb startet innsamlingsaksjon til inntekt for Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Caravanklubb startet innsamlingsaksjon til inntekt for Stiftelsen  Norsk Luftambulanse.


«Vi som kjører bobil eller campingvogn er støtt og stadig ute på veien. Ulykker skjer fort og uventet.  Våre biler er ikke verdens sikreste og alvorlige ulykker kan lett oppstå ved ulykker. Da er det godt  vi har Norsk Luftambulanse».

Dette skriver Bürstner Club Norway, som har startet innsamlingsaksjon til inntekt for Stiftelsen  Norsk Luftambulanse via nettsiden, innsamling.norskluftambulanse.no. 

Her har de registrert aksjonen og har skrevet litt om hvorfor de har valgt å samle inn til nettopp dette formålet. Lederen av klubben, Rune Slettebø, syntes det var veldig enkelt å starte en slik aksjon.
– Jeg håper at mange vil bidra, sier Rune Slettebø, som er leder av caravanklubben med over 400 medlemmer.

Ønsker du å starte en innsamlingsaksjon for Stiftelsen Norsk Luftambulanse?  Gå inn på innsamling.norskluftambulanse.no eller  ring oss på telefon 64 90 43 00.  Velg en anledning, og skriv gjerne hvorfor akkurat dette er viktig for deg.  Du kan også lage deg et mål og en sluttdato. Del med venner og kjente.

Aksjonen er laget slik at det er  enkelt å dele i alle digitale kanaler.