Stiftelsen Norsk luftambulanse

– Brannmannskapenes motivasjon har økt

Gulen og Masfjorden var de første kommunene som startet med Mens du venter på ambulansen på Vestlandet. Brannsjef Sigvald Kvinge mener prosjektet, i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, har ført til at hans mannskaper nå har det bedre på jobb.

– Her har vi mer engasjement enn vi har økonomiske ressurser, sier brannsjef i Gulen og Masfjorden brann og redning (GMBR) Sigvald Kvinge.

Halvparten av mannskapene han har tilgjengelig har blitt kurset i førstehjelp gjennom ”Mens du venter på ambulansen”, et prosjekt som er utviklet og iverksatt av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Prosjektet setter lokale akutteam over hele landet i stand til å utføre god førstehjelp ved akutt skade eller sykdom frem til ambulansen kommer. Kvinge presenterte GMBRs erfaringer med prosjektet under en samling i Gulen kommune mandag.

– Vi har fått utstyr og opplæring som gjør at vi har blitt mye brukt, og kommer nok til å bli enda mer brukt fremover.

Kostnadseffektivt og motiverende
Nødetatene i området, som ligger ruralt til nord for Bergen, kjenner på sentraliseringen. De skal kunne bistå 4 000 innbyggere fordelt på 1 000 kvadratkilometer, men det er langt mellom legevaktene, lite ressurser i helse og politi, smale veier og forsinkende fergesamband. De som møter opp først på ulykker og sykdom er alltid de samme: brannmannskapene.

Etaten arvet tidligere i år seks gamle ambulanser fra Helse Bergen. Hver stasjon i området har dermed fått sin egen førsteinnsatsbil. Bilene er fylt med utstyr som gjør brannfolkene i stand til å rykke ut som first responder ved ulykker og sykdom. Kvinge mener merkostnadene gjør at flere kommuner kvier seg for å bli med på prosjektet.

– De må tenke seg om en gang til. Vi hadde 21 first responder-oppdrag i fjor. Det utgjorde 100 000 kroner i lønn og kostnader. Småpenger! Regn heller på innsparingen ved å åpne frie luftveier for én person fremfor at den personen blir pleietrengende resten av livet.

Brannsjef i Gulen og Masfjorden brann og redning, Sigvald Kvinge

Brannsjef i Gulen og Masfjorden brann og redning, Sigvald Kvinge

– I tillegg har motivasjonen blant mannskapene steget mye i forbindelse med Mens du venter på ambulansen. De er i stand til å yte mer hjelp i de situasjonene de ofte møter i sin yrkeshverdag. Branner er en relativt liten del av vårt arbeid – vi møter oftest trafikkulykker og andre situasjoner som krever førstehjelp.

Ildsjel
Regionsjef for Stiftelsen Norsk Luftambulanse i vest, Steinar Sellevold, kan fortelle at kommunene i regionen blir mer og mer positive til prosjektet.

– Brannsjef Kvinge bidro til at Gulen og Masfjorden ble de første kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane som ble med på Mens du venter på ambulansen. Nå ruller det stadig inn flere som har lyst til å være med.

I løpet av året vil lokale akutteam være etablert i over 80 kommuner over hele Norge. I overkant av 1 500 mannskaper, som Sigvald Kvinges brannfolk, er lært opp i grunnleggende førstehjelp som i noen tilfeller kan gi livsviktig hjelp til pasienten frem til ambulansen kommer.

– Vi trenger flere som Sigvald Kvinge – ildsjeler og engasjerte brannfolk som kan overbevise kommunene om å bruke penger på dette.